Forskning

  • GÖTEBORG
  • SVERIGE

AstraZeneca i Göteborg

En global forskningsanläggning, där läkemedelsutveckling sker från idé till produkt

En stor del av vår forskning

Vår anläggning i Göteborg är ett av tre strategiska FoU centra inom AstraZeneca. Ungefär 2 500 medarbetare jobbar här. Av dessa medarbetare är 600 disputerade, närmare 350 är utländska forskare från 50 länder och 30 av dem är professorer.
SE-1687-04-17-AZ