Forskning

  • GÖTEBORG
  • SVERIGE

Tillsammans är vi AstraZeneca Göteborg

En multinationell forskningsmiljö med kompetenser inom alla områden som krävs för att utveckla nya läkemedel, från idé till färdig produkt.

En stor del av vår forskning

Vår anläggning i Göteborg är ett av tre strategiska FoU centra inom AstraZeneca. Ungefär 2 500 medarbetare jobbar här. Av dessa medarbetare är 600 disputerade, närmare 350 är utländska forskare från 50 länder och 30 av dem är professorer.
SE-1687-04-17-AZ