Upptäck AstraZeneca i Göteborg

  • GÖTEBORG
  • SVERIGE

Vår vison är att bli en av de bästa forskningsanläggningarna i världen.

Göteborg är ett av AstraZenecas tre strategiska, globala FoU-centra, tillsammans med Cambridge och Gaithersburg, och spelar en central roll i vårt uppdrag att leverera livsförändrande mediciner till patienter. Vid vår anläggning i Göteborg arbetar vi med den del av livscykeln för våra läkemedel som handlar om upptäckt och kliniska prövningar, till det att vi når patienter i hela världen.


2 600

Medarbetare

2 000

forskare från 70 länder

600

disputerade forskare

30

professorer


Från idé till färdig produkt

Våra forskare på AstraZeneca i Göteborg har bred vetenskaplig expertis och kompetens och arbetar med att utveckla läkemedel från start till mål. Från att den första idén presenteras till att en färdig produkt når patienterna.


100 miljoner

dollar har investerats i ett samarbete med Karolinska institutet

70%

av vår forskningsportfölj inom hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar involverar partnersamarbeten

52%

av cheferna på siten i Göteborg är kvinnorVårt samhällsengagemang

AstraZeneca arbetar aktivt för att främja intresset för vetenskap och forskning bland barn och unga vuxna i Sverige. Vi har även omfattande globala ungdomsprogram, som fokuserar på mental och fysisk hälsa bland barn och ungdomar.

SE-8374-o421-AZ