Upptäck AstraZeneca i Göteborg

  • GÖTEBORG
  • SVERIGE

Världsledande idéer i internationell miljö skapar innovativ forskning

En multinationell forskningsmiljö med kompetenser inom alla områden som krävs för att utveckla nya läkemedel. Med över 2 400 medarbetare från över 50 länder är vår F&U-anläggning i Göteborg en unik samlingsplats för innovation från hela världen. Titta gärna på filmen till höger för att få en inblick i vår vardag.


2,400

Anställda

2000

forskare från 50 länder

600

disputerade forskare

30

professorer


Från idé till färdig produkt

Våra forskare på AstraZeneca i Göteborg har bred vetenskaplig expertis och kompetens och arbetar med att utveckla läkemedel från start till mål. Från att den första idén presenteras till att en färdig produkt når patienterna.


100 miljoner

dollar har investerats i ett samarbete med Karolinska institutet

70%

av vår forskningsportfölj inom hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar involverar partnersamarbeten

51%

av cheferna på siten i Göteborg är kvinnorVårt samhällsengagemang

AstraZeneca arbetar aktivt för att främja intresset för vetenskap och forskning bland barn och unga vuxna i Sverige. Vi har även omfattande globala ungdomsprogram, som fokuserar på mental och fysisk hälsa bland barn och ungdomar.

SE-3491-10-18-AZ