Utdelning

 

Senaste aktieutdelningen

GBP

0,648

USD

0,90

SEK

7,77

 

Datum

 

Handel exklusive utdelning (Stamaktier och ADR)

12 augusti 2021

Avstämningsdag

13 augusti 2021

 

 

Utdelningsdatum

13 september 2021

Valutakurs

Valutakursen som används vid tillkännagivandet i USD, GBP och SEK är kursen vid middagstid dagen före tillkännagivandet av utdelningen.

Utbetalning av utdelning

Utdelning kommer normalt att utbetalas två gånger per år, en större andel betalas vid andra utbetalningstillfället.

Första halvåret: meddelas i samband med andra kvartalet och första halvårets resultat och betalas ut i september

Andra halvåret: meddelas i samband med fjärde kvartalet och helårsresultatet och betalas ut i mars

Beräkna din utdelning

För att beräkna värdet på din kommande/senaste utdelning, eller för att få information om tidigare utdelningar kan du använda kalkylatorn som du hittar här (astrazeneca.com).

Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en progressiv utdelningspolicy, inriktad på att upprätthålla eller öka utdelningen varje år, men eftersom vissa fluktuationer i resultatet kan förväntas, kommer den årliga utdelningen reflektera styrelsens syn på resultatutsikterna för hela investeringscykeln.

Vid fastställandet av utdelningsstrategin och den övergripande finansiella strategin är styrelsens målsättning att fortsätta att göra en avvägning mellan företagets, långivarnas och våra aktieägares intressen. Efter investeringar i verksamheten, finansiering av den progressiva utdelningspolicyn och våra åtagande gentemot våra långivare, kommer styrelsen att granska möjligheten att återföra medel, utöver dessa krav, till aktieägarna genom periodiska återköp av aktier.