Verksamheten i Sverige

AstraZenecas verksamhet i Sverige spänner från forskning och tillverkning till marknadsföring.

AstraZencas betydelse i Sverige i siffror


39 miljarder

kronor i varuexport från Sverige

15 miljarder

i årliga investeringar i forskning och utveckling

105 266

registrerade aktieägare i Sverige

10 %

svenskt ägande av totala antalet aktier
AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Göteborg och Södertälje.  Vi är ca 6 900 personer som arbetar med forskning, produktion och marknadsföring av läkemedel. Varje år gör vi omfattande investeringar i Sverige, även utöver löpande FoU- och produktionskostnader.
 

Inom vår tillverkning i Sverige har vi gjort stora anläggningsinvesteringar de senaste åren; under perioden 2010-2018 cirka 8,7 miljarder kronor. För de kommande åren planerar vi årliga investeringar om ungefär 1,5 miljarder kronor (biologisk produktionsanläggning inte inkluderat).  

Vi har investerat cirka 2,5 miljarder i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Gärtuna. Den nya anläggningen kommer fokusera på fyllning och packning av proteinläkemedel. Den kommer att vara driftklar för att leverera kommersiella produkter första halvåret 2020.  I Göteborg har vi investerat cirka 1,5 miljarder kronor sedan 2010 för att utveckla forskningsanläggningen. Sedan 2010 har vi dessutom investerat cirka 1,4 miljarder kronor i akademiska samarbeten i Sverige.


2 400

medarbetare

2000

forskare från 50 länder

600

disputerade forskare

30

professorer

Vår forskningsenhet i Göteborg är ett av våra tre globala strategiska forskningscentra. Här har vi kompetens inom alla områden av läkemedelsutveckling; från idé till färdig produkt för kliniska prövningar. Fokus ligger på sjukdomsområdena kardiovaskulära-, metabola- och njursjukdomar och sjukdomar inom andningsvägarna, inflammation och autoimmunitet. Forskarna i Göteborg samarbetar med ledande akademiska centra, partners och forskningsnätverk över hela världen.

4 500

medarbetare

3 800

medarbetare inom produktion och varuförsörjning

12 miljarder

tabletter produceras här per år

30

läkemedel produceras till fler än 100 marknader

AstraZenecas ledande produktionsanläggning finns i Södertälje. Här tillverkas 35% av bolagets läkemedel (andel av försäljning). Under 2017 exporterade AstraZeneca läkemedel från Sverige för 39 miljarder. Detta motsvarar ungefär 3,4% av den totala svenska varuexporten och gör AstraZeneca till ett av Sveriges största exportbolag.

I Södertälje ligger dessutom huvudkontoret för vårt nordisk-baltiska marknadsbolag, lokalkontor finns i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Antalet medarbetare är cirka 400 personer, varav cirka 140 finns i Sverige.


SE-4936-04-19-AZ