Verksamheten i Sverige

AstraZenecas verksamhet i Sverige spänner från forskning och tillverkning till marknadsföring.

AstraZencas betydelse i Sverige i siffror


40 miljarder

kronor i varuexport från Sverige

15 miljarder

i årliga investeringar i forskning och utveckling

107 486

registrerade aktieägare i Sverige

10 %

svenskt ägande av totala antalet aktier


Samtliga siffror gäller för 2016AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Göteborg och Södertälje.  Vi är ca 6 700 personer som arbetar med forskning, produktion och marknadsföring av läkemedel. Varje år gör vi omfattande investeringar i Sverige, även utöver löpande FoU- och produktionskostnader.
 

Vi har gjort stora investeringar i vår produktionsverksamhet de senaste åren, cirka 7,5 miljarder kronor för perioden 2010-2017. Under de kommande åren planerar vi årliga investeringar på 1-1,5 miljarder kronor (den biologiska fabriken undantaget).     

Under 2018 öppnar en helt ny produktionsanläggning för biologiska läkemedel i Södertälje en investering på nästan 2,5 miljarder kronor. Fokus ligger i början på leverans till våra kliniska prövningar. Från 2019 kommer fyllning och packning av våra biologiska läkemedel göras här. I Göteborg har vi investerat cirka 1,3 miljarder kronor sedan 2010 för att utveckla forskningsanläggningen. Sedan 2010 har vi dessutom investerat cirka 1,4 miljarder kronor i akademiska samarbeten i Sverige.


2 400

medarbetare

2000

forskare från 50 länder

600

disputerade forskare

30

professorer

Vår forskningsenhet i Göteborg är ett av våra tre globala strategiska forskningscentra. Här har vi kompetens inom alla områden av läkemedelsutveckling; från idé till färdig produkt för kliniska prövningar. Fokus ligger på terapiområdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet. Forskarna i Göteborg samarbetar med ledande akademiska centra, partners och forskningsnätverk över hela världen.

4 300

medarbetare

3 600

medarbetare inom produktion och varuförsörjning

11 miljarder

tabletter produceras här per år

30

läkemedel produceras till fler än 100 marknader

AstraZenecas ledande produktionsanläggning finns i Södertälje. Här tillverkas 35% av bolagets läkemedel (andel av försäljning). Under 2016 exporterade AstraZeneca läkemedel från Sverige för 40 miljarder. Detta motsvarar ungefär 3,4% av den totala svenska varuexporten och gör AstraZeneca till ett av Sveriges största exportbolag.

I Södertälje ligger dessutom huvudkontoret för vårt nordisk-baltiska marknadsbolag, lokalkontor finns i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Antalet medarbetare är cirka 400 personer, varav cirka 140 finns i Sverige.


SE-3162-02-18-AZ