Verksamheten i Sverige

AstraZenecas verksamhet i Sverige spänner från forskning och tillverkning till marknadsföring. Titta gärna på filmen för att lära dig mer.

AstraZenecas betydelse i Sverige i siffror


67,4 miljarder

kronor i varuexport från Sverige

15 miljarder

i årliga investeringar i forskning och utveckling

173 021

registrerade aktieägare i Sverige

11,4 %

svenskt ägande av totala antalet aktierAstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Göteborg och Södertälje.  Vi är ca 7 400 personer som arbetar med forskning, produktion och marknadsföring av läkemedel. Varje år gör vi omfattande investeringar i Sverige, även utöver löpande FoU- och produktionskostnader.
 

Inom vår tillverkning i Sverige har vi gjort stora anläggningsinvesteringar de senaste åren; under perioden 2010-2020 cirka 10,5 miljarder kronor. 

Vi har investerat cirka 2,5 miljarder i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Gärtuna. Den nya anläggningen fokuserar på fyllning och packning av biologiska läkemedel och togs i bruk under 2020.

I Göteborg har vi investerat cirka 1,5 miljarder kronor sedan 2010 för att utveckla forskningsanläggningen. Sedan 2010 har vi dessutom investerat cirka 1,4 miljarder kronor i akademiska samarbeten i Sverige.


2 600

medarbetare

2 000

forskare från 70 länder

600

disputerade forskare

30

professorer

Vår forskningsenhet i Göteborg är ett av våra tre globala strategiska forskningscentra. Här har vi kompetens inom alla områden av läkemedelsutveckling; från idé till färdig produkt för kliniska prövningar. Fokus ligger på sjukdomsområdena kardiovaskulära-, metabola- och njursjukdomar och sjukdomar inom andningsvägarna och immunologi. Forskarna i Göteborg samarbetar med ledande akademiska centra, partners och forskningsnätverk över hela världen.

4 800

medarbetare

4 100

medarbetare inom produktion och varuförsörjning

14 miljarder

tabletter produceras här per år

30

läkemedel produceras till fler än 100 marknader

AstraZenecas ledande produktionsanläggning finns i Södertälje. Här tillverkas 40% av bolagets läkemedel (andel av försäljning). Under 2019 exporterade AstraZeneca läkemedel från Sverige för 67 miljarder. Detta motsvarar ungefär 4,5% av den totala svenska varuexporten och gör AstraZeneca till ett av Sveriges största exportbolag.

I Södertälje ligger dessutom huvudkontoret för vårt nordiska marknadsbolag, lokalkontor finns i Danmark, Norge, Finland och Island. Antalet medarbetare är cirka 340 personer, varav cirka 140 finns i Sverige.


SE-8369-04-21-AZ