Produktion och varuförsörjning

  • SÖDERTÄLJE
  • SVERIGE

AstraZeneca i Södertälje

En av världens största tillverkningsenheter för läkemedel

En stor del av vår produktion

AstraZenecas största högteknologiska produktions- och varuförsörjningsenhet finns i Södertälje med cirka 3 600 medarbetare. Här produceras aktiv läkemedelssubstans och vi bedriver även tillverkning, formulering och förpackning av slutprodukt.