Upptäck AstraZeneca i Södertälje

  • SÖDERTÄLJE
  • SVERIGE

Produktion och varuförsörjning till världens alla hörn

AstraZeneca i Södertälje är en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel. Vårt nordisk-baltiska marknadsbolag tillsammans med en rad stödfunktioner finns också i Södertälje.

4 500

medarbetare

3 800

medarbetare inom produktion och varuförsörjning

12 miljarder

tabletter produceras här per år

30

läkemedel produceras till fler än 100 marknader


Vårt samhällsengagemang

AstraZeneca arbetar aktivt för att främja intresset för vetenskap och forskning bland barn och unga vuxna i Sverige. Vi har även omfattande globala ungdomsprogram, som fokuserar på mental och fysisk hälsa bland barn och ungdomar.


SE-4937-04-19-AZ