Produktion och varuförsörjning

  • SÖDERTÄLJE
  • SVERIGE

AstraZeneca i Södertälje

En av världens största tillverkningsenheter för läkemedel

En stor del av vår produktion

AstraZenecas största högteknologiska produktions- och varuförsörjningsenhet finns i Södertälje med cirka 3 600 medarbetare. Här produceras aktiv läkemedelssubstans och vi bedriver även tillverkning, formulering och förpackning av slutprodukt. Vårt nordisk-baltiska marknadsbolag tillsammans med en rad stödfunktioner finns också i Södertälje. Totalt är vi 4 200 medarbetare här.
SE-1688-04-17-AZ