Ekonomiska rapporter
2015

Delårsrapport för nio månader och tredje kvartalet 2015

Tillgängliga filer: 1

Delårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2015

Tillgängliga filer: 1

2014

Bokslutsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2014

Tillgängliga filer: 1

Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2014

Tillgängliga filer: 1

Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2014

Tillgängliga filer: 1

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Tillgängliga filer: 1

2013

Bokslutsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2013

Tillgängliga filer: 1

Delårsrapport för tredje kvartalet och nio månader 2013

Tillgängliga filer: 1

Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2013

Tillgängliga filer: 1