Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel

Våra mål och vårt ansvar

Vår verksamhet – att forska fram nya läkemedel - betyder mycket för många människor och för samhället. För att vara framgångsrika räcker det inte att ha bra läkemedel, vi måste också ha ett högt förtroende bland våra patienter, medarbetare, kunder, aktieägare och i samhället.

Vårt syfte och våra värderingar

Vårt syfte och våra värderingar hjälper oss att förklara varför vi finns, vad vi hoppas att uppnå, de beteenden som vi värdesätter, hur vi ska uppnå våra mål och vårt löfte från oss till våra intressenter.

Vi flyttar fram gränserna för forskningen för att ta fram läkemedel som förändrar liv 

Vårt syfte genomsyrar allt vi gör. Det ger oss en anledning att komma till jobbet varje dag. Det påminner oss om varför vi finns som företag. Det hjälper oss att leverera fördelar för patienterna och att skapa värde för aktieägarna. Det sätter också sammanhanget för våra medarbetares aktiviteter och rollerna för våra team och partners.

            Vi sätter patienten först

            Vi följer vetenskapen

            Vi ska bli bäst

            Vi gör det rätta

            Vi har entreprenörsanda

Våra värderingar bestämmer våra beteenden och hur vi arbetar tillsammans och är en integrerad del i vår strävan att nå framgång. Våra värderingar styr vårt beslutsfattande, definierar det vi tror på och främjar en stark AstraZeneca-kultur.

Forskningen finns i vårt DNA

På AstraZeneca är forskning själva kärnan i allt vi gör. Forskningen är vår identitet.

AstraZeneca.com