Korta fakta

Den snabba vägen till att veta mer om AstraZeneca

Korta fakta om AstraZeneca i Sverige och globalt

Vi är ett globalt biofarmaceutiskt företag som levererar läkemedel till patienter genom innovativ forskning och excellens inom utveckling och marknadsföring.

 • kardiovaskulära, metabola och njursjukdomar
 • cancer
 • andningsvägar

men vi bedriver också forskning inom områdena:

 • autoimmunitet, neurovetenskap och infektion

Våra läkemedel används av miljontals patienter världen över.

 

Några siffror från vår globala verksamhet

 • Vi har 64 600 medarbetare över hela världen.
 • Vi har verksamhet i över 100 länder.
 • Vår totala försäljning 2018 uppgick till 22,1 miljarder dollar.
 • Våra strategiska forskningscentra ligger i Sverige, USA och Storbritannien. Vi har tillverkning i 17 länder och den största produktionsanläggningen ligger i Södertälje.
 • Under 2018 investerade vi 5,9 miljarder dollar i forskning
 
 

Några siffror från vår svenska verksamhet

 • Vår historia i Sverige började för mer än 100 år sedan.
 • Vi har 6 900 medarbetare, 4 500 finns i Södertälje och 2 400 i Göteborg.
 • Vi tillverkar 11 miljarder tabletter årligen vid vår produktionsanläggning i Södertälje.
 • Vi exporterade för 39 miljarder svenska kronor 2017.
 • I Södertälje producerar vi 30 olika läkemedel för mer än 100 marknader.
 • Forskningen i Göteborg stödjer alla våra huvudterapiområden, men störst fokus ligger på:
  • Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.
  • Sjukdomar i andningsvägarna.

SE-4938-04-19-AZ