Korta fakta

Den snabba vägen till att veta mer om AstraZeneca

01

Allmänt om AstraZeneca

Korta fakta om AstraZeneca i Sverige och Globalt:

 • Vi är ett globalt biofarmaceutiskt företag som levererar läkemedel till patienter genom innovativ forskning och excellens inom utveckling och marknadsföring.
 • Fokus på tre huvudsakliga forskningsområden: Cancer; Kardiovaskulära, metabola & njursjukdomar (CVRM); och Andningsvägar & Immunologi.
 • Men vi bedriver också forskning inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion.
 • Våra läkemedel används av miljontals patienter världen över.

02

AstraZeneca Globalt

Korta fakta om AstraZenecas globala verksamhet:

 • Vi har 76 100 medarbetare över hela världen.
 • Vi har verksamhet i över 100 länder.
 • Vår totala försäljning 2020 uppgick till 26,6 miljarder dollar.
 • Våra strategiska forskningscentra ligger i Sverige, USA och Storbritannien. Vi har tillverkning i 16 länder och den största produktionsanläggningen ligger i Södertälje.
 • Under 2020 investerade vi 6 miljarder dollar i forskning.

03

AstraZeneca i Sverige

Korta fakta om AstraZenecas svenska verksamhet:

 • Vår historia i Sverige började för mer än 100 år sedan.
 • Vi har 7 400 medarbetare, 4 800 finns i Södertälje och 2 600 i Göteborg.
 • Vi tillverkar nästan 14 miljarder tabletter årligen vid vår produktionsanläggning i Södertälje.
 • I Södertälje producerar vi 30 olika läkemedel för mer än 100 marknader.
 • Forskningen i Göteborg stödjer alla våra huvudterapiområden, men störst fokus ligger på: Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt sjukdomar i andningsvägarna.