Vår uppgift för hållbar verksamhet

Att använda vår banbrytande forskning för att förbättra hälsan i samhället samtidigt som vi skyddar vår planet.


Vårt hållbarhetsarbete i korthet

Höjdpunkter från 2018Hälso- och sjukvård

35 000+

hälso- och sjukvårdspersonal har utbildats

12+ miljoner

människor har dragit nytta av våra Access to Medicine program

9 miljoner

människor har dragit nytta av våra Patient assistans program

Miljöanpassning

61%

av vår energiförbrukning kommer från förnybar energi.                                                     

A-listade på CDP:s ranking

för god vattenförvaltning och anpassning till klimatförändringar för tredje året i rad. 

19 miljoner USD

investerade i effektiviseringsprojekt för förbättrad miljö.

Etik och transparens

44,6%

av våra chefer på mellannivå eller högre är kvinnor                   

83%

av medarbetarna tycker att AstraZeneca är en bra arbetsplats

100%

av våra medarbetare har genomgått en Code of Ethics utbildning.                                                                                                   

Fokus på tre områden

Våra fokusområden för en hållbar verksamhet

Tillgång till hälso- och sjukvård

Vi vill göra det lättare för människor att få tillgång till våra läkemedel, i synnerhet på tillväxtmarknaderna. Vi arbetar också med att utveckla starka samarbeten med många olika partners för att stärka kompetensen inom hälsovård, framförallt i utvecklingsländer.

Miljöanpassning

Varje dag arbetar vi med att värna om naturresurser och säkerställa att våra produkter är så miljövänliga som möjligt, hela vägen från utveckling och produktion till patientanvändning.

Etik och transparens

Vi vill bli värderade utifrån våra läkemedel och förtjäna förtroende genom sättet vi arbetar. För att nå dit har vi på AstraZeneca skapat ett omfattande ramverk för hur vi bedriver vår verksamhet. Det inkluderar givetvis regler för hur affärer ska genomföras och avtal ska följas, men också riktlinjer för hur vi som företag ska verka gentemot vår omvärld.Vårt hållbarhetsarbete i detalj

Vi gör forskningen tillgänglig för flerVårt mål är att utveckla hållbara läkemedel. För oss finns det ett naturligt samband mellan en hållbar verksamhet, omfattande samhällsansvar och ambitiös miljöanpassning. Forskning och hållbarhet lägger grunden för vår verksamhet. När vi utvecklar nya innovativa läkemedel som hjälper patienter runt om i världen, stöttar vi samtidigt internationella målsättningar inom hållbar utveckling, som FN:s ”Sustainable development goals” (SDG). AstraZenecas bidrag stödjer främst målen för SDG3, som syftar till att förbättra den globala hälsan.

Vad hållbarhet innebär för oss

Som globalt bioläkemedelsföretag finns flera möjligheter att bidra till en förbättrad global hälsa. Vi tror att vi gör störst skillnad när vi fokuserar på ett av våra huvudmål: Ökad tillgång till läkemedel.
Icke-smittsamma sjukdomar är idag den främsta orsaken till dödsfall i världen. Vår forskning är inriktad på tre sjukdomsområden, som alla fokuserar på kroniska, icke-smittsamma sjukdomar: cancer, sjukdomar i andningsvägarna och kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar. Det innebär att vår forskning utgör ett viktigt bidrag i kampen mot globala sjukdomar.

 

Läs gärna mer i vår globala Hållbarhetsrapport

Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma. Vi samarbetar exempelvis med flera "Science centers", däribland Universeum och Tom Tits.


Hållbar verksamhet kräver en tydlig styrning

På AstraZeneca har den globala ledningen högsta ansvar för att våra hållbarhetsmål implementeras i hela verksamheten. Ramverket för vårt hållbarhetsarbete visar vårt engagemang att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.