Vår uppgift för hållbar verksamhet

Vår strategi för hållbarhet är att bidra till det område där vi kan göra störst skillnad för samhället – hälsan.

På AstraZeneca har vi alla något gemensamt – vi drivs av vår önskan att utveckla läkemedel som förändrar liv. Vi vet att vårt bästa bidrag till samhället är att utveckla läkemedel gör nytta för patienter världen över, samtidigt som vi värnar våra anställda, skyddar miljön och främjar de samhällen där vi bedriver vår verksamhet.
 

Vårt mål är att utveckla hållbara läkemedel. För oss finns det ett naturligt samband mellan en hållbar verksamhet, omfattande samhällsansvar och ambitiös miljöanpassning. Forskning och hållbarhet lägger grunden för vår verksamhet. När vi utvecklar nya innovativa läkemedel som hjälper patienter runt om i världen, stöttar vi samtidigt internationella målsättningar inom hållbar utveckling, som FN:s ”Sustainable development goals” (SDG). AstraZenecas bidrag stödjer främst målen för SDG3, som syftar till att förbättra den globala hälsan.


Våra fokusområden

Som globalt bioläkemedelsföretag finns flera möjligheter att bidra till en förbättrad global hälsa. Vår strategi för hållbarhet är att bidra till det område där vi kan göra störst skillnad för samhället – hälsan.

Det finns en stark koppling mellan hälsan på vårt eget företag, på vår planet, och för människor generellt. Var och en påverkar den andre. Därför engagerar vi oss i våra patienters, medarbetares och vår miljös hälsa. Vi är också måna om att bidra till att utveckla de samhällen där vi erbjuder våra läkemedel, både genom att genomföra investeringar och ingå samarbeten.

För att nå våra mål har vi tagit fram tre fokusområden för vårt hållbarhetsarbete: Tillgång till hälso- och sjukvård, Miljöskydd och Etik och Transparens. Läs gärna mer om dem nedan.

Vårt hållbarhetsarbete i korthet

Höjdpunkter från 2020
Hälso- och sjukvård

132 000+

hälso- och sjukvårdspersonal har utbildats inom våra Access to healthcare program som bedrivs i olika länder

25+ miljoner

människor har dragit nytta av våra program som stöttar lokala hälsosystem runt om i världen

 


Miljöskydd

20%

minskning av vår absoluta vattenanvändning sedan 2015
                                      

A-listade på CDP:s ranking

för god vattenförvaltning och anpassning till klimatförändringar för femte året i rad. 
 


Etik och transparens

89%

av våra medarbetare tycker att AstraZeneca är en bra arbetsplats
  

100%

av våra medarbetare har genomgått en Code of Ethics utbildning.                                                                                                   

Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma. Vi samarbetar exempelvis med flera "Science centers", däribland Universeum och Tom Tits.


Hållbar verksamhet kräver en tydlig styrning

På AstraZeneca har den globala ledningen högsta ansvar för att våra hållbarhetsmål implementeras i hela verksamheten. Ramverket för vårt hållbarhetsarbete visar vårt engagemang att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.SE-8469-04-21-AZ