Hållbar verksamhet

På AstraZeneca vill vi på ett hållbart sätt öka tillgången till bra läkemedel

Healthy Heart Africa

Healthy Heart Africa syftar till att stötta lokala hälsosystem genom att öka medvetenheten om symtomen och riskerna med högt blodtryck. Programmet erbjuder utbildning, screening, kostrådgivning och blodtryckskontroll.

En hållbar arbetsplats

Vi bygger en hållbar arbetsplats från grunden. Under 2016 har vårt globala center för forskning och utveckling och koncernens huvudkontor i Storbritannien flyttat till en gemensam anläggning på Cambridge Biomedical Campus.

Young Health Programme

AstraZenecas Young Health Programme (YHP) lanserades 2010. Med ett unikt fokus på unga vill vi förebygga de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna som diabetes typ 2, cancer, hjärtsjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

Våra fokusområden

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete finns initiativ som kombinerar ökad lönsamhet med mindre miljöpåverkan och en positiv samhällsutveckling. Initiativen går att dela in i två huvudområden.

Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma. Vi samarbetar exempelvis med flera "Science centers", däribland Universeum och Tom Tits.

 

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet
Hållbar verksamhet kräver en tydlig styrning

På AstraZeneca har den globala ledningen högsta ansvar för att våra hållbarhetsmål implementeras i hela verksamheten. Ramverket för vårt hållbarhetsarbete visar vårt engagemang att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.