Vår uppgift för hållbar verksamhet

Vår strategi för hållbarhet är att bidra till det område där vi kan göra störst skillnad för samhället – hälsan.


Vårt hållbarhetsarbete i korthet

Höjdpunkter från 2018Hälso- och sjukvård

35 000+

hälso- och sjukvårdspersonal har utbildats inom våra Access to healthcare program som bedrivs i olika länder

12+ miljoner

människor har dragit nytta av våra program som stöttar lokala hälsosystem runt om i världen

54 länder

har aktiva Access to healthcare program

 

Miljöanpassning

61%

av vår energiförbrukning kommer från förnybar energi.                                                     

A-listade på CDP:s ranking

för god vattenförvaltning och anpassning till klimatförändringar för tredje året i rad. 

19 miljoner USD

investerade i effektiviseringsprojekt för förbättrad miljö.

Etik och transparens

84%

av våra medarbetare förstår hur de kan bidra till AstraZenecas hållbarhetsprioriteringar                  

83%

av medarbetarna tycker att AstraZeneca är en bra arbetsplats

100%

av våra medarbetare har genomgått en Code of Ethics utbildning.                                                                                                   

Fokus på tre områden

Våra fokusområden för en hållbar verksamhet

Tillgång till hälso- och sjukvård

Vi vill göra det lättare för människor att få tillgång till våra läkemedel, i synnerhet på tillväxtmarknaderna. Vi arbetar också med att utveckla starka samarbeten med många olika partners för att stärka kompetensen inom hälsovård, framförallt i utvecklingsländer.

Miljöanpassning

Varje dag arbetar vi med att värna om naturresurser och säkerställa att våra produkter är så miljövänliga som möjligt, hela vägen från utveckling och produktion till patientanvändning.

Etik och transparens

Vi vill bli värderade utifrån våra läkemedel och förtjäna förtroende genom sättet vi arbetar. För att nå dit har vi på AstraZeneca skapat ett omfattande ramverk för hur vi bedriver vår verksamhet. Det inkluderar givetvis regler för hur affärer ska genomföras och avtal ska följas, men också riktlinjer för hur vi som företag ska verka gentemot vår omvärld.

Vårt hållbarhetsarbete i detalj

Vi gör forskningen tillgänglig för fler


 

 

Vårt mål är att utveckla hållbara läkemedel. För oss finns det ett naturligt samband mellan en hållbar verksamhet, omfattande samhällsansvar och ambitiös miljöanpassning. Forskning och hållbarhet lägger grunden för vår verksamhet. När vi utvecklar nya innovativa läkemedel som hjälper patienter runt om i världen, stöttar vi samtidigt internationella målsättningar inom hållbar utveckling, som FN:s ”Sustainable development goals” (SDG). AstraZenecas bidrag stödjer främst målen för SDG3, som syftar till att förbättra den globala hälsan.

Vad hållbarhet innebär för oss

Som globalt bioläkemedelsföretag finns flera möjligheter att bidra till en förbättrad global hälsa. Vår strategi för hållbarhet är att bidra till det område där vi kan göra störst skillnad för samhället – hälsan.

Det finns en stark koppling mellan hälsan på vårt eget företag, på vår planet, och för människor generellt. Var och en påverkar den andre. Därför engagerar vi oss i våra patienters, medarbetares och vår miljös hälsa. Vi är också måna om att bidra till att utveckla de samhällen där vi erbjuder våra läkemedel, både genom att genomföra investeringar och ingå samarbeten.

För att nå våra mål har vi tagit fram tre fokusområden för vårt hållbarhetsarbete: Tillgång till hälso- och sjukvård, Miljöskydd och Etik och Transparens.

Läs gärna mer i våra Hållbarhetsrapporter

Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma. Vi samarbetar exempelvis med flera "Science centers", däribland Universeum och Tom Tits.


Hållbar verksamhet kräver en tydlig styrning

På AstraZeneca har den globala ledningen högsta ansvar för att våra hållbarhetsmål implementeras i hela verksamheten. Ramverket för vårt hållbarhetsarbete visar vårt engagemang att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.


PromoMats: SE-5051-04-19-AZ