AstraZenecas nya covid-läkemedel tillverkas i Sverige

Långverkande antikropp ska förpackas och frisläppas i Södertälje

AstraZeneca har valt Sverige som plats för de sista tillverkningsstegen av Evusheld (tidigare AZD7442), en kombination av långverkande antikroppar (LAAB) som utvecklas för både förebyggande och behandling av covid-19.

Förpackning och frisläppning av det potentiella nya läkemedlet har redan påbörjats i Södertälje, den största anläggningen inom AstraZenecas globala tillverkningsnätverk. Tillverkningen planeras att skalas upp till 24-timmarsdrift, sju dagar i veckan, vilket beräknas skapa 60 nya jobb.

- Vi är mycket glada över att man har valt Sweden Operations i Södertälje för denna prioriterade uppgift. Våra skickliga medarbetare är väldigt motiverade att bidra till att förmedla denna potentiella, nya covid-19-medicin till patienter runtom i världen, säger Jim Fox, chef för AstraZeneca Sweden Operations.

Evusheld fick nyligen nödtillstånd (EUA) i USA för att förebygga covid-19 och AstraZeneca har ett avtal om att förse den amerikanska regeringen med 700 000 doser. Den godkända användningen är avsedd för personer med måttlig till svår immunförsämring på grund av ett medicinskt tillstånd eller immunsuppressiva mediciner som kanske inte ger ett adekvat immunsvar på covid-19-vaccination, samt för personer som inte är rekommenderade att vaccinera sig. Produkten är inte godkänd i Europa, men är under löpande granskning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Cirka två procent av världens befolkning anses löpa ökad risk för ett otillräckligt svar på ett covid-19-vaccin1. Detta inkluderar personer med blodcancer eller andra cancerformer som behandlas med cellgifter, patienter i dialys, de som tar mediciner efter en organtransplantation eller immunsuppressiva läkemedel för sjukdomar som multipel skleros och reumatoid artrit.23456

- Många av våra medlemmar och personer med blodcancer har ett dysfunktionellt och försvagat immunförsvar till följd av sjukdom och behandling, vilket gör att de riskerar att bli allvarligare sjuka och lida allvarliga komplikationer om de är infekterade med covid-19. Men det betyder också att de har ett betydligt sämre skydd av covid-vaccinet. Många personer med hematologiska maligniteter tvingas därför fortsätta med social distansering trots att samhället öppnar sig för andra medborgare. Vi välkomnar därför nya alternativ för att skydda och behandla människor med blodcancer och andra maligna blodsjukdomar mot covid-19, säger Lise-lott Eriksson, ordförande i Svenska Blodcancerförbundet.

Evusheld

Evusheld är en kombination av två monoklonala antikroppar: tixagevimab (AZD8895) och cilgavimab (AZD1061) som ursprungligen kommer från B-celler från patienter som haft covid-19. Dessa antikroppar upptäcktes vid Vanderbilt University Medical Center i USA och AstraZeneca har ett licensavtal för att utveckla dessa sedan juni 2020. Evusheld undersöks också för potentiell behandling av sjukhusvårdade patienter med covid-19 som en del av US National Institute of Health’s ACTIV-3-studie och i ytterligare en samarbetsstudie av sjukhusvårdade patienter.

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Besök astrazeneca.com och astrazeneca.se följ bolaget på Twitter @AstraZeneca och @AstraZenecaSE.

 

Kontaktpersoner:

Kontaktuppgifter för media finns här

[1] Oliver, S MD. Data and clinical considerations for additional doses in immunocompromised people. ACIP Meeting July 22, 2021. Available at:

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-07/07-COVID-Oliver-508.pdf. [Last accessed: November 2021].

[2] Centers for Disease Control and Prevention. Altered immunocompetence. General best practice guideline for immunization: Best Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices. [Online]. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/immunocompetence.html. [Last accessed: November 2021].

[3] Boyarsky BJ, et al. Immunogenicity of a single dose of SARS-CoV-2 messenger RNA vaccine in solid organ transplant recipients. JAMA 2021; 325 (17):1784-1786.

[4] Rabinowich L, et al. Low immunogenicity to SARS-CoV-2 vaccination among liver transplant recipients, Journal of Hepatology (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jhep.2021.04.020.

[5] Deepak P, et al. Glucocorticoids and B cell depleting agents substantially impair immunogenicity of mRNA vaccines to SARS-CoV-2. medRxiv [Preprint]. 2021 Apr 9:2021.04.05.21254656. doi: 10.1101/2021.04.05.21254656. PMID: 33851176; PMCID: PMC8043473.

[6] Simon D, et al. SARS-CoV-2 vaccination responses in untreated, conventionally treated and anticytokine-treated patients with immune-mediated inflammatory diseases. Ann Rheum Dis. 2021 May 6: annrheumdis-2021-220461. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220461. Epub ahead of print. PMID: 33958324.

tags

  • Infektion & Vacciner