AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2021

Stabilt resultat möjliggör fortsatta investeringar för långsiktigt hållbar tillväxt

AstraZeneca levererade en stabil intäktstillväxt på 15% (11% i fasta valutakurser1) till 7 320 MUSD under kvartalet. Exklusive bidraget från pandemivaccinet mot COVID-19 ökade intäkterna med 11% (7% i fasta valutakurser) till 7 045 MUSD. De övergripande resultaten under kvartalet stärkte bolagets lönsamhet och kassaflöde ytterligare, samtidigt som forskningsportföljen uppvisade goda framsteg. Bolaget bekräftar prognosen för helåret 2021.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”Vi levererade stabila framsteg under första kvartalet 2021 och fortsatte avancemanget i vår forskningsportfölj för livsförändrande läkemedel. Onkologi växte med 16 procent och Nya CVRM växte med 15 procent; Nya läkemedel stod för över hälften av intäkterna och alla regioner levererade en positiv tillväxt. Detta ledde till ytterligare ett kvartal med stark intäkts- och resultattillväxt samt fortsatt lönsamhet och generering av kassaflöde trots pandemins fortsatta negativa påverkan på diagnos och behandling av många sjukdomar. Givet resultatet under det första kvartalet, som var i linje med våra förväntningar, bekräftar vi prognosen för helåret. Vi förväntar oss att påverkan från COVID kommer att minska och förutspår en acceleration under andra halvan av 2021.

Ytterligare betydande framsteg i forskningsportföljen uppnåddes när vi fortsatte att investera i en långsiktig hållbar tillväxt, inklusive studien OlympiA i fas III som uppvisade fördelar med Lynparza mot vissa former av tidiga stadier av bröstcancer. De fortsatta framstegen i forskningsportföljen och de påskyndade verksamhetsresultaten understryker vårt åtagande för patienter samt leveransen av vår tillväxtpotential, något som kommer att förstärkas ytterligare genom det föreslagna förvärvet av Alexion."

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska finns här.

Den fullständiga resultatrapporten på engelska finns här.

tags

  • Corporate