AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret 2021

Accelererande omsättningstillväxt med fortsatta forskningsframsteg understryker övergången till en långsiktigt hållbar tillväxt

AstraZeneca levererade en stark intäktstillväxt på 23% (18% i fasta valutakurser1) under halvåret till 15 540 MUSD medan intäkterna under andra kvartalet ökade med 31% (25% i fasta valutakurser) till 8 220 MUSD. Exklusive bidraget från COVID-19-pandemivaccinet ökade intäkterna med 14% (9% i fasta valutakurser) under halvåret till 14 371 MUSD och med 17% (12% i fasta valutakurser) under kvartalet till 7 326 MUSD. Ytterligare framsteg i forskningsportföljen och det nyligen genomförda förvärvet av Alexion Pharmaceuticals Inc. (Alexion) understöder bolagets övergång till en långsiktigt hållbar tillväxt. AstraZeneca uppdaterar prognosen för helåret 2021 så att den speglar bidragen från Alexion under året.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”AstraZeneca har levererat ytterligare en period av stark tillväxt tack vare stabila resultat inom alla geografiska regioner och sjukdomsområden, i synnerhet inom Onkologi, nya CVRM samt Fasenra inom Andningsvägar. Till följd av detta har vi en ytterligare positiv resultatutveckling, understött pågående lanseringar och fortsatt våra investeringar inom FoU.

Vi fortsätter att stärka vår portfölj av livsförändrande läkemedel med ytterligare signifikanta framsteg inom olika sjukdomsområden. Inom Onkologi presenterade vi nyligen fas III-studien OlympiA för Lynparza vid plenarmötet som hölls vid 2021 års konferens för American Society of Clinical Oncology, och vi delade också med oss av de slutliga resultaten från den jämförande studien mellan Calquence och ibrutinib. Inom affärsområdet Bioläkemedel (BioPharmaceuticals) godkände man i USA Farxiga för behandling mot kronisk njursvikt och beviljade prioriterad granskning av tezepelumab för behandling av patienter med astma. Alexion kommer möjliggöra en utökning av vår forskningsportfölj och utvidga bolagets närvaro inom sällsynta sjukdomar och immunologi med dess komplementbiologi.

Efter det framgångsrika förvärvet av Alexion uppdaterar vi idag våra prognoser för helåret 2021. De långsiktiga målen att accelerera forskningen, investera för en hållbar tillväxt och ge fler fördelar till patienter kvarstår.”

En sammanfattning av rapporten på svenska finns här

Den fullständiga rapporten på engelska finns här

tags

  • Corporate