AstraZeneca PLC:s resultatrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2020

Accelerering av den vetenskapliga och kommersiella utvecklingen; prognosen för 2021 visar på fortsatta framsteg

AstraZeneca levererade ett starkt resultat 2020 i linje med den under året oförändrade prognosen. Mer än hälften av de totala intäkterna kommer från de snabbväxande nya läkemedlen1, och bolagets försäljningstillväxt har genom hävstångseffekt lett till ytterligare framsteg vad gäller lönsamhet, samtidigt som strategin med hållbar tillväxt genom innovation ledde till ett antal ytterligare förbättringar för patienter. AstraZenecas patientcentrerade strategi, med fokus på att prioritera innovation och kapitalallokering ligger fast och vi förväntar att den hållbart långsiktiga tillväxten för intäkter, vinst och kassaflöde fortsätter.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”Förra årets resultat visar att AstraZeneca tagit betydande steg framåt. Trots betydande påverkan från pandemin har vi levererat en tvåsiffrig försäljningstillväxt med en hävstångseffekt för lönsamhet och ökat kassaflöde. De konsekventa framstegen i forskningsportföljen, verksamhetens ökande prestanda och   utvecklingen av COVID-19-vaccinet visade vad vi kan åstadkomma. I tillägg till detta är det föreslagna förvärvet av Alexion avsett att påskynda vår vetenskapliga och kommersiella utveckling ännu mer.

Ytterligare investeringar i nya läkemedel fortsatte att utveckla våra snabbt växande affärsområden onkologi och bioläkemedel. Tagrissos framtid stärktes med det första myndighetsgodkännandet inom tidig, potentiellt botbar lungcancer samt ytterligare nationell subventionering i Kina för framskriden sjukdom. Farxiga har åter utvidgat potentialen bortom diabetes, medan tezepelumab verkar lovande för patienter som lider av allvarlig astma. Tack vare fokus på en branschledande forskningsportfölj och ett konsekvent genomförande känner jag mig säker på att vi även fortsättningsvis kommer leverera ytterligare framsteg för patienter och nå hållbara, övertygande resultat.”

En sammanfattning av rapporten på svenska finns här

Den fullständiga rapporten på engelska finns här

tags

  • Corporate