AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2021

AstraZeneca stärker det vetenskapliga ledarskapet under kvartalet tack vare exceptionella framgångar i produktportföljen och tillskottet av Alexion

-      De totala intäkterna under årets första nio månader, Alexion inkluderat från den 21 juli 2021, uppgick till
25 406 MUSD, en tillväxt på 32% (28% i fasta valutakurser). De totala intäkterna under tredje kvartalet ökade med 50% (48% i fasta valutakurser) till 9 866 MUSD.

-      Exklusive COVID-19-vaccinet ökade de totala intäkterna med 21% (17% i fasta valutakurser) till 23 187 MUSD under de första nio månaderna och med 34% (32% i fasta valutakurser) under kvartalet till 8 816 MUSD.

-      Åtta positiva fas III-resultat sedan juni med potential att förändra standardbehandlingen för flertalet sjukdomar.

-      Integreringen av Alexion fortskrider väl och skapar nya möjligheter inom sällsynta sjukdomar.

-      Rörelsekostnaderna under kvartalet speglar tillskottet av Alexion, liksom ökade FoU-kostnader i flera program, investeringar i våra COVID-19-läkemedel samt ökade försäljnings- och administrationskostnader för planerade lanseringsaktiviteter till följd av framgångsrik portföljutveckling.

-      Resultatprognosen för helåret är oförändrad.

Hittills under året har AstraZeneca levererat en tvåsiffrig intäktstillväxt från sina läkemedel inom Onkologi, CVRM samt Andningsvägar och Immunologi och har etablerat Sällsynta Sjukdomar som en enhet i och med förvärvet av Alexion Pharmaceuticals Inc. (Alexion). Sällsynta sjukdomar är ett område med hög tillväxt där man ser snabba innovationer och betydande ouppfyllda medicinska behov.

Sedan juni har AstraZeneca gjort betydande framsteg avseende portföljen i sen klinisk utvecklingsfas. Företaget har redovisat åtta positiva resultat från fas III-studier, samt godkännande av Saphnelo (anifrolumab) i USA för behandling av systemisk lupus erythematosus och Ultomiris i EU för barn och ungdomar med paroxysmal nokturn hemoglobinuri. Enhertu fick status som genombrytande behandling från FDA i USA efter banbrytande resultat från studien DESTINY-Breast03. Bolaget tillkännagav också positiva resultat för Lynparza för prostatacancer, Imfinzi plus tremelimumab för levercancer, Imfinzi för gallvägscancer, PT027 för astma, ALXN1840 för Wilsons sjukdom samt AZD7442 för COVID-19-profylax och -behandling.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”AstraZenecas ledarskap inom forskningen fortsätter generera en stark intäktstillväxt och exceptionella leveranser från produktportföljen, med åtta positiva resultat i sen fas för sju olika läkemedel sedan juni, inklusive vår kombinationsterapi med långverkande antikroppar som är lovande inom både prevention och behandling av COVID-19. Tillskottet av Alexion stärker vår satsning på att föra ut transformativa behandlingar till patienter runt om i världen och jag är stolt över våra medarbetares fortsatta engagemang och fokus.

Vår breda läkemedelsportfölj och diversifierade geografiska exponering ger en stabil plattform för långsiktigt hållbar tillväxt. Efter ökade investeringar i kommande lanseringar efter ett positivt nyhetsflöde förväntar vi oss ett stabilt sista kvartal och vår resultatprognos är oförändrad.”

En sammanfattning av kvartalsrapporten på svenska finns här

Den fullständiga rapporten på engelska finns här

tags

  • Corporate