Katarina Ageborg ny VD för AstraZeneca i Sverige

AstraZeneca meddelar i dag att Katarina Ageborg utsetts till ny VD för AstraZeneca AB. Hon tar över efter Jan-Olof Jacke den 1 augusti 2018 och kommer även fortsättningsvis rapportera till koncernchef Pascal Soriot.

Katarina Ageborg har suttit i bolagets koncernledning sedan 2011 och fortsätter även i sina nuvarande roller som hållbarhetschef och Chief Compliance Officer.

”Jag är väldigt glad att Katarina nu även kommer ansvara för att utveckla AstraZenecas starka position i Sverige. Samtidigt vill jag tacka Jan-Olof för hans insatser genom många år. Han har varit en framstående ambassadör och bidragit till att utveckla bolaget inte bara i Sverige, men även internationellt”, säger koncernchef Pascal Soriot som även är ordförande för AstraZeneca AB.

Katarina Ageborg ser fram emot sitt nya uppdrag:

”Det blir en spännande utmaning att ta över den här rollen och jag är samtidigt ödmjuk inför uppgiften. Jan-Olof har lyckats stärka AstraZenecas synlighet och varumärke i Sverige, samtidigt som han också hjälpt till att utveckla bolagets närvaro på den internationalla marknaden”, säger Katarina Ageborg.

Jan-Olof Jacke lämnar bolaget under hösten för att börja som VD för Svenskt Näringsliv.

”Jag ser fram emot mitt nya uppdrag, men det är också emotionellt svårt att lämna ett bolag där man varit i 19 år, speciellt nu när bolaget står inför en period av tillväxt med flera nya livsförändrande läkemedel för patienter världen över”, säger Jacke.

Nyckeltal AstraZeneca i Sverige

  • AstraZeneca har i dag ungefär 6 700 medarbetare i Sverige och har sedan 2010 investerat mer än 12,5 miljarder i utveckling av anläggningar och akademiska samarbeten i Sverige.
  • 2 400 av våra medarbetare arbetar vid forskningsanläggningen i Göteborg, 4 300 med produktion, marknadsföring öch olika stödfunktioner i Södertälje.
  • 2017 exporterade AstraZeneca AB läkemedel från Sverige till ett värde av 39 miljarder kronor, vilket motsvarar 3% av Sveriges totala varuexport.
  • AstraZeneca AB investerade förra året 14,8 miljarder kronor i forskning och utveckling (FoU).
  • AstraZeneca har i juli 2018 högst marknadsvärde av alla bolag på Stockholmsbörsen. Vid årsskiftet hade bolaget 107 486 registrerade aktieägare i Sverige.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE


Kontaktperson:

Jacob Lund, Kommunikationsdirektör, tel: 08-553 26020, mob: 072 560 21 57