AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2017

Positiv utveckling avseende kommersiellt genomförande och kostnadsdisciplin; produktförsäljningen ökade under kvartalet.

AstraZeneca står inför tillväxt i produktförsäljningen för helåret 2018

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”AstraZenecas intäkter har förbättrats under året, ett tecken på hur vårt bolag på ett stadigt sätt rundar ett hörn. Ett starkt kommersiellt genomförande har hjälpt oss att nå fler patienter, så att vi får ut maximalt av vår intressanta forskningsportfölj. Vi har gjort positiva framsteg inom våra huvudterapiområden och vi har haft en stark tillväxt i Kina.

Parallellt med att våra CVMD-läkemedel Brilinta och Farxiga har uppnått blockbusterstatus (årlig försäljning över 1 000 MUSD)  har vi också lanserat vårt första biologiska läkemedel för sjukdomar i andningsvägarna, Fasenra, samt de nya cancerläkemedlen Imfinzi och Calquence. Förutom att lansera fem nya läkemedel till patienter förra året fortsatte vi att hitta fler potentiella användningsområden för befintliga behandlingar, inklusive Lynparza och Tagrisso

Vi forsätter att hålla fast vid vår progressiva utdelningspolicy. Vår strategi fungerar och drivs av en stark forskningsportfölj, bra försäljningstillväxt och fortsatt kostnadsdisciplin."

Den fullständiga rapporten på engelska och en sammanfattnng på svenska finns här nedan

Svensk sammanfattning av rapporten

Den fullständiga rapporten på engelska