AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2018

Starka resultat från nya läkemedel och tillväxtmarknaderna stödjer återgång till tillväxt under 2018

Stark försäljningsökning för nya läkemedel (+75%, +69% i fasta valutakurser1) och fortsatt stadig tillväxt på tillväxtmarknaderna (+14%, +10% i fasta valutakurser) under det första halvåret motverkades av effekterna av förlorad exklusivitet för Crestor i Europa och Japan. I linje med förväntningarna förutses förbättrade resultat under det andra halvåret, i synnerhet för produktförsäljningen, där prognosen om en låg ensiffrig procentuell ökning för helåret i fasta valutakurser bekräftas. Ett flöde av viktiga nyheter från forskningsportföljen förväntas fortsätta under resten av året och framöver.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Resultaten för första halvåret visar att företaget fortfarande ligger helt i fas att återgå till produktförsäljnings-tillväxt under 2018. Våra nya läkemedel växer starkt och har nu blivit solida drivkrafter för produktförsäljningen, bland andra Lynparza, Tagrisso och Imfinzi inom onkologi, Brilinta och Farxiga inom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt Fasenra inom andningsvägar. Tillväxtmarknaderna levererade dubbelsiffrig tillväxt, främst drivet av försäljningen i Kina.

Forskningsportföljen fortsatte också att leverera: inom onkologi uppnåddes starka resultat av Lynparza för första linjens behandling av äggstockscancer och Imfinzi visar positiva resultat för total överlevnad (OS)  för patienter med lungcancer i tidig fas. Dessutom erhölls ett antal godkännanden, bland annat för Lokelma inom hyperkalemi. AstraZenecas omfattande forskningsportfölj och tydliga kommersiella fokus gör att vi känner oss säkra på att vi har rätt förutsättingar för att återgå till tillväxt i år.”

En sammanfattning av rapporten på svenska hittar du här

Den fullständiga rapporten på engelska hittar du här

 

tags

  • Corporate