AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2018

AstraZeneca återgår till tillväxt i produktförsäljningen; nya läkemedel och tillväxtmarknaderna leder vägen

Produktförsäljningen ökade med 4% under årets första nio månader (2% i fasta valutakurser1), i linje med vår prognos för helåret. Under kvartalet ökade produktförsäljningen med 8% (9% i fasta valutakurser), drivet av starka resultat från våra nya läkemedel2 (+85%, +86% i fasta valutakurser) och fortsatt stark position på tillväxtmarknaderna (+12%, +16% i fasta valutakurser). Försäljningen inom onkologi ökade med 56% under kvartalet (57% i fasta valutakurser); försäljningen i Kina och USA ökade med 32% respektive 25%. Forskningsportföljen, som är framtagen för att leverera en hållbar tillväxt och framsteg i behandlingen av patienter, levererade ytterligare positivt nyhetsflöde under perioden; ett flöde som kommer fortsätta framgent. Bolaget är på rätt väg att leverera enligt vår helårsprognos för 2018 kring produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”I dag är en viktig dag som karakteriserar framtiden för AstraZeneca, då resultatet under kvartalet och hittills under året markerar början på vad vi tror kommer att bli en period av hållbar tillväxt under många år framöver. Det kommersiella genomförandet har varit exceptionellt och våra nya läkemedel är nu fast etablerade som drivkrafter för tillväxt och ligger till grund för fortsatta framgångar på tillväxtmarknaderna.

Utsikterna för de nya läkemedlen är mycket lovande: Tagrisso, Imfinzi och Lynparza mot cancer, Farxiga mot diabetes och Fasenra mot allvarlig astma. Vi fortsätter också att fylla på vår tidiga forskningsportfölj, samtidigt som vi för ut våra innovativa läkemedel till patienter runt om i världen.”

Sammanfattning av rapporten på svenska finns här

Den fullständiga rapporten på engelska finns här

tags

  • Corporate