Tagrisso ingår i läkemedelsförmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att AstraZenecas läkemedel Tagrisso® (osimertinib) från och med den 1 oktober ingår i läkemedelsförmånerna för vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

 

Osimertinib är sedan februari 2016 godkänt för patienter med T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer, oberoende av tidigare behandling med en EGFR-tyrosinkinashämmare (TKI). Möjligheten att behandla med osimertinib beror på mutationsstatus, vilken fastställs genom ett validerat diagnostiskt test baserat på prov av tumörvävnad eller plasma.

 

- Beslutet att osimertinib nu ingår i läkemedelsförmånen är positivt för den aktuella patientgruppen. Osimertinib har visat sig ha bättre effekt samt färre biverkningar jämfört med cytostatika som tidigare var huvudalternativet för dessa patienter, säger Ronny Öhman, Överläkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund.


Som underlag för TLV:s beslut finns kliniska data från studierna AURA31, AURA2/AURAext2 samt IMPRESS3. De viktigaste kliniska effektmåtten i den hälsoekonomiska modellen är progressionsfri överlevnad (PSF) och total överlevnad (OS) från ovan nämda studier.

För att ta del av underlag och skäl för TLV:s beslut besök hemsidan www.tlv.se

 

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

 

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

 

Kontaktperson

Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil 0709-18 65 62. www.astrazeneca.se

 

Referenser

1.    Osimertinib or Platinum–Pemetrexed in EGFR T790M–Positive Lung Cancer. Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J et al. NEng J Med 2016 Dec 6. DOI: 10.1056/NEJMoa1612674

2.    TAGRISSO SPC: www.fass.se

3.    Gefitinib plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy in EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer after progression on first-line gefitinib (IMPRESS): a phase 3 randomised trial. Soria et al. Lancet Oncol 2015;  990-998

 

Approval no. SE-2140, 10,2017

tags

  • Cancer