Stipendium till Katalin Dobra

Idag tilldelas Universitetslektor Katalin Dobra, verksam vid Karolinska Institutet och Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Svensk Förening för Patologis (SvFP), stipendie för 2017. Stipendiet uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom molekylärpatologisk diagnostik och har instiftats av Svensk Förening för Patologi (SvFP) och AstraZeneca.

Stipendiet, som i år utdelas för första gången av Svenska Förening för Patologi (SvFP), syftar till att uppmärksamma personer som avser göra viktiga insatser i sjukvården när det gäller utveckling, etablering och forskning kring molekylärpatologisk diagnostik inom tumörområdena bröst-, lung- och ovarialcancer. Syftet med stipendiet är att stimulera arbete/forskning som gagnar svenska patienter inom ovan nämnda områden med fokus på framåtriktad forskning och/eller utbildning.

Stipendiaten utses av Svensk Förening för Patologis (SvFP), styrelse. Stipendiesumman är 75 000 kronor.

Katalin Dobra erhåller 2017 stipendium för följande projekt: ”Molekylär kartläggning och klinisk validering av biomarkörer i maligna exsudat, cirkulerande tumörceller och perifert blod – integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling”.

Motiveringen till SvFP-stipendiet 2017 lyder:

”Ett kliniskt högrelevant projekt med vetenskaplig höjd som kombinerar spetskompetens inom flera för patologin centrala områden med en potential att utveckla viktiga verktyg för framtida diagnostik”.

SvFP-stipendiet 2017 delas ut i samband med Vårmötet i Patologi fredagen den 12 maj i Malmö.

För mer information:

Anders Edsjö, Ansvarig för molekylärpatologifrågor SvFP, Klinisk patologi Lund

anders.edsjo@skane.se

Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, tfn 08-553 513 96, tfn 0709-186 562, e-post petra.eurenius@astrazeneca.com

 

Universitetslektor Katalin Dobra, verksam vid Karolinska Institutet och Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelas Svensk Förening för Patologis (SvFP), stipendie för 2017

tags

  • Corporate