Vi vill hitta lösningar för mer jämlik tillgång till cancerläkemedel

Vilken vård kvinnor med äggstockscancer får beror på var i landet de bor. Ett pilotprojekt för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i hela landet har fokuserat på just äggstockscancer – men processen fungerar inte som det var tänkt. Det skriver Stefan Woxström, VD för AstraZeneca Nordic-Baltic, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Intentionerna med processen för att introducera nya läkemedel, så kallat ”ordnat införande av nya läkemedel” är mycket bra. Om processen fungerar kommer den att vara till stor nytta för patienterna. När det gäller äggstockscancer har vi ännu en lång väg att gå. Hur kan vi tillsammans se till att tillgången till nya läkemedel inte bara fungerar i teorin utan också omsätts i klinisk praxis.

Läs debattartikeln här.

Läs även en nyskriven Rapport om erfarenheter av ordnat införande av ett av våra nyare läkemedel för behandling av äggstockscancer. Rapporten syftar till att dra lärdom av processen, och säkerställa en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning i hela landet. För patienternas bästa.

tags

  • Cancer