Förpackning märkt SelokenZOC 100 mg kan innehålla fel burk

Vi vill uppmärksamma patienter som hämtat ut en förpackning med SelokenZOC 100 mg i burk med 100 tabletter, efter april i år, att kontrollera att den burk som ligger i förpackningen verkligen är märkt SelokenZOC 100 mg. Aktuellt varunummer är Vnr 543587, batchnummer VBBN.

Vi har fått en rapport från ett apotek om att en förpackning märkt SelokenZOC 100 mg, 100 tabletter, felaktigt innehöll en burk märkt Entocord 3mg. Denna burk innehöll Entocord kapslar, och har återlämnats till apoteket.

Vår utredning visar att det kan finnas ytterligare en förpackning märkt SelokenZOC 100mg, som felaktigt innehåller en burk Entocord 3mg. Denna förpackning har engelsk text. Vår förhoppning är att denna förpackning skall återlämnas till apotek.   

Patienter som är osäkra kan själva kontrollera innehållet i sin medicinburk, då de två läkemedlen har olika utseende. SelokenZOC 100mg (metoprolol succinate) är en hjärtmedicin och tillverkas i form av vita tabletter . Entocord 3mg (budesonid, kortison) tillverkas i form av vitröda kapslar .  

Vi har, i enlighet med gällande rutiner, vidtagit följande åtgärder; information till Läkemedelsverket samt läkemedelsdistributör, information till apotek i Sverige, pressmeddelande utskickat samt publicerat på vår hemsida. Vi utreder givetvis noggrant på vår tillverkningsanläggning hur misstaget kunde ske, för att säkerställa att det inte upprepas.

Vid osäkerhet, kontakta apoteket. AstraZeneca beklagar det besvär och extraarbete detta kan orsaka.

Kontakt för frågor: AstraZeneca medicinsk information: 08 553 260 00
medicalinformation.AZNordic@astrazeneca.com

Kontaktperson media:

Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil 0709-18 65 62

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

SelokenZOC 100 mg burk 

Förpackning SelokenZOC 100 mg, 100 tablette

Entocord 3 mg burk 

tags

  • Hjärta Kärl