Fas III-studien SOLO-2 visar på förlängd progressionsfri överlevnad med Lynparza som underhållsbehandling av BRCA-muterad äggstockscancer

Lynparza minskade risken för sjukdomsprogression med 70 %, med en prövarbedömd progressionsfri överlevnad på 19,1 månader, jämfört med 5,5 månader för placebo

En blindad, oberoende central granskning visade en progressionsfri överlevnad på 30,2 månader, jämfört med 5,5 månader för placebo

Lynparza-tabletterna uppvisade en säkerhetsprofil som generellt var i linje med tidigare studier, inklusive en låg förekomst av hematologisk toxicitet

AstraZeneca presenterade idag resultaten från fas III-studien SOLO-2 som visade på en signifikant förbättring av den progressionsfria överlevnaden (PFS) hos patienter med nedärvd BRCA-muterad (gBRCA), platinakänslig recidiverande äggstockscancer som behandlades med Lynparza-tabletter (olaparib) (300 mg två gånger dagligen) som underhållsbehandling jämfört med placebo.Studien uppnådde det primära effektmåttet för prövarbedömd PFS (HR 0,30; 95 % CI 0,22–0,41; P < 0,0001, median 19,1 månader jämfört med 5,5 månader).

PFS utvärderat genom blindad oberoende central granskning (BICR), en i förväg specificerad analys som understödjer det primära effektmåttet, visade en median-PFS på 30,2 månader jämfört med 5,5 månader för placebo, vilket motsvarar en förbättring med 24,7 månader (HR 0,25; 95 % CI 0,18–0,35; P < 0,0001).

Dessutom sågs en statistiskt signifikant fördel i tid till andra progression eller dödsfall (PFS2) hos patienter som behandlades med Lynparza (HR 0,50; 95 % CI 0,34–0,72; P = 0,0002; median ej uppnådd jämfört med 18,4 månader) jämfört med placebo, samt förbättringar av andra viktiga sekundära effektmått.

Progressionsfri överlevnad enligt bedömning av prövare och BICR:

 

Analys

Median progressionsfri överlevnad, månader

Riskkvot

Prövarbedömd analys

Lynparza

 

19.1

0.30 (95% CI, 0.22-0.41), P<0.0001

Placebo

               

 5.5

 

Blindad oberoende central granskning (BICR)

Lynparza

 

30.2

 

0.25 (95% CI, 0.18-0.35), P<0.0001

Placebo

 

5.5

 

 

Dessa resultat, som presenterades vid Society of Gynecologic Oncology Annual Meeting on Women’s Cancer i National Harbor, USA, bygger vidare på tidigare data i denna patientgrupp som visar på nyttan av Lynparza som underhållsterapi vid recidiverande äggstockscancer.

Eric Pujade-Lauraine, chef för avdelningen för kvinnocancer och klinisk forskning vid Hôpitaux Universitaires Paris Centre, site Hôtel-Dieu, AP–HP och ansvarig prövare för SOLO-2 säger: ”Dagens resultat är oerhört uppmuntrande, eftersom de bygger på tidigare studier där man undersökt Lynparza i platinakänslig recidiverande BRCA-muterad äggstockscancer. Viktigast av allt är att patienternas livskvalitet kunde bibehållas, samtidigt som man såg en imponerande fördröjning av sjukdomsprogressionen, vilket visar på fördelarna med Lynparza-tabletter för dessa kvinnor vars cancer är ofta svårbehandlad.”

Sean Bohen, Executive Vice President för Global Medicines Development och Chief Medical Officer vid AstraZeneca, säger: ”Vi är mycket nöjda med resultaten från SOLO-2, som understödjer den potentiella nyttan med Lynparza-tabletter som underhållsbehandling för patienter med recidiverande äggstockscancer. Tablettformuleringen gör att de patienter som behandlas med Lynparza inte behöver ta lika många tabletter och säkerhetsprofilen är generellt i linje med tidigare studier. Vi kommer att samarbeta med registreringsmyndigheterna för att göra Lynparza-tabletterna tillgängliga för patienterna så snart som möjligt.”

Säkerhetsprofilen för patienter som behandlats med Lynparza-tabletter i studien överensstämde med den som observerats vid användning av den kapselformulering som är godkänd för närvarande.  Biverkningar av grad ≥ 3 rapporterades hos 36,9 % av de patienter som behandlades med Lynparza och 18,2 % av de patienter som fick placebo. De vanligaste icke-hematologiska biverkningarna som rapporterats med en frekvens på ≥ 20 % var illamående (75,9 % [grad ≥ 3, 2,6 %]), trötthet/asteni (65,6 % [grad ≥ 3, 4,1 %]) och kräkningar (37,4 % [≥ 3, 2,6 %]).

De vanligaste hematologiska biverkningarna som rapporterades i Lynparza-armen var anemi (43,6 % [grad ≥ 3, 19,5 %]), neutropeni (19,5 % [grad ≥ 3, 5,1 %]) och trombocytopeni (13,8% [grad ≥ 3, 1,0 %]).

Tablettdoseringen på 300 mg två gånger dagligen underlättar för patienten, som kan gå från sexton kapslar till fyra tabletter per dag.

”Resultaten från den randomiserade fas III studien Solo-2  är viktiga då de bekräftar den goda effekt av PARP-hämmaren olaparib vid återfall av  BRCA muterad äggstockscancer, som noterades i den tidigare fas II studien och som låg till grund för godkännandet av preparatet. Resultaten är särskilt uppmuntrande då livskvaliteten bibehölls under underhållsbehandlingen med olaparib. Ytterligare positivt med studien var att olaparib kapslar ersatts med tabletter och att antalet tabletter reducerats, allt detta för att underlätta för patienterna." Elisabeth Åvall Lundqvist, professor, överläkare, Onkologkliniken, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

-END-

 

NOTES TO EDITORS

 

About SOLO-2

SOLO-2 was a Phase III, randomised, double-blind, multicentre trial designed to determine the efficacy of Lynparza tablets as a maintenance monotherapy compared with placebo, in patients with platinum-sensitive relapsed or recurrent gBRCA-mutated (BRCAm) ovarian cancer. The trial, conducted in collaboration with the European Network for Gynaecological Oncological Trial Groups (ENGOT) and Groupe d’Investigateurs National pour l’Etude des Cancers de l’Ovaire et du sein (GINECO), randomised 295 patients with documented germline BRCA1 or BRCA2 mutations who had received at least 2 prior lines of platinum-based chemotherapy and were in complete or partial response. Eligible patients were randomised to receive 300mg Lynparza tablets twice daily or placebo tablets twice daily.

About Lynparza

Lynparza (olaparib) is an innovative, first-in-class oral poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitor that may exploit tumour DNA damage response (DDR) pathway deficiencies to preferentially kill cancer cells. It is approved by regulatory authorities in the EU and US for the treatment of women with BRCAm ovarian cancer. Lynparza is the foundation of AstraZeneca’s industry-leading portfolio of compounds targeting DNA damage response (DDR) mechanisms in cancer cells. In a previous study Lynparza capsules were shown to result in a significant improvement in PFS compared to placebo in platinum-sensitive, relapsed ovarian cancer (PSR OC) patients (HR 0.35; 95% CI 0.25-0.49; p <0.0001) as well as in the subgroup of patients whose tumours harbour BRCA mutations (HR 0.18;  95% CI 0.10-0.31; p <0.0001).

About ENGOT

ENGOT (European Network for Gynaecological Oncological Trial groups) is a research network of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) and was founded in 2007. Currently, ENGOT consists of 19 cooperative groups from 15 European countries. ENGOT's ultimate goal is to bring the best treatment to gynaecological cancer patients through the best science, and enabling every patient in every European country to access a clinical trial. ENGOT coordinates and promotes multinational clinical trials within Europe on patients with gynaecological cancer. This coordination is particularly relevant for academic clinical trials, translational research, research on rare diseases, and for clinical trials sponsored by the industry.

About GINECO

GINECO (Groupe d’Investigateurs National pour l’Etude des Cancers de l’Ovaire et du sein) is the French Cooperative Group in Oncology labelled by INCA (Institut National du Cancer or French NCI) for developing and conducting gynaecological and advanced breast cancer clinical trials at the national and international level. The network is nationwide with 700 specialized investigators belonging to more than 150 public or private oncology units. The GINECO group was founded in 1993 and is member of international consortia such as ENGOT and GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup). GINECO was the ENGOT leading group for SOLO-2 trial.

About AstraZeneca in ovarian cancer

Worldwide, ovarian cancer is the 7th most commonly diagnosed cancer1 and the 8th most common cause of cancer death in women.2 The risk of developing ovarian cancer is increased in women with specific inherited genetic abnormalities, including BRCA mutations. AstraZeneca is committed to the continued development of our R&D portfolio for ovarian cancer, with a focus on improved care for all patients, including the development of targeted therapies for patients with specific gene mutations such as BRCA.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that have the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least 6 new medicines to be launched between 2014 and 2020 and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advancing New Oncology as one of AstraZeneca’s six Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms -- immuno-oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA damage response and antibody drug conjugates -- and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas - Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of Autoimmunity, Neuroscience and Infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca.

 

Media Enquiries

 

 

 

 

 

Esra Erkal-Paler

UK/Global

+44 203 749 5638

Vanessa Rhodes

 

UK/Global

 

+44 203 749 5736

 

Karen Birmingham

 

UK/Global

 

+44 203 749 5634

 

Rob Skelding

 

UK/Global

 

+44 203 749 5821

 

Jacob Lund

 

Sweden

 

+46 8 553 260 20

 

Michele Meixell

 

US

 

+1 302 885 2677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor Relations

 

Thomas Kudsk Larsen

 

 

 

 

 

+44 203 749 5712

 

Craig Marks

 

Finance, Fixed Income, M&A

 

+44 7881 615 764

 

 

Henry Wheeler

 

Oncology

 

+44 203 749 5797

 

Mitchell Chan

 

Oncology

 

+1 240 477 3771

 

Lindsey Trickett

 

Cardiovascular & Metabolic Diseases

 

+1 240 543 7970

 

Nick Stone

 

Respiratory

 

+44 203 749 5716

 

Christer Gruvris

Autoimmunity, Neuroscience & Infection

+44 203 749 5711

US toll free

 

+1 866 381 7277

 

References

 

1. Cancer Research UK. Ovarian cancer incidence statistics. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/ovary/incidence/uk-ovarian-cancer-incidence-statistics. Last accessed June 2016.

2. Cancer Research UK. Ovarian cancer mortality statistics. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/ovary/mortality/ Last accessed June 2016.

 

tags

  • Cancer