Benralizumab får positivt CHMP-utlåtande i EU för behandling av svår, okontrollerad eosinofil astma

Benralizumab riktar sig mot och avlägsnar snabbt eosinofiler och är det första biologiska läkemedlet för sjukdomar i andningsvägarna med en 8-veckorsdosering för underhållsbehandling

 

Rekommendationen är baserad på omfattande fas III-program som uppvisar betydande minskningar av astmaanfall, förbättrad lungfunktion och minskad användning av orala steroider

 

AstraZeneca och MedImmune, bolagets globala forsknings- och utvecklingsenhet för biologiska läkemedel, meddelar idag att CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) hos den Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har givit ett positivt utlåtande  och rekommenderar marknadsgodkännande av benralizumab som en tilläggsunderhållsbehandling för vuxna patienter med allvarlig eosinofil astma som  inte är adekvat kontrollerad trots höga doser av inhalerade kortikosteroider plus långverkande
b-agonister.

 

Sean Bohen, Executive Vice President för Global Medicines Development och Chief Medical Officer vid AstraZeneca, säger: ”Denna positiva rekommendation är ett viktigt steg mot att tillhandahålla nästa generations behandling för patienter med svår, okontrollerad astma med en eosinofil fenotyp. Benralizumab har potential att göra stor skillnad för patienter med sin kombination av effektivitet, snabbverkande effekt, användarvänlighet och möjlighet att minska användningen av orala steroider.”

För fullständigt pressmeddelande på engelska, vänligen se denna PDF.

 

Kontaktperson media

 

 

 

 

 

Jacob Lund

 

Sweden

 

+46 8 553 260 20

 

 

 

tags

  • Andningsvägar