AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2016

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”De ekonomiska resultaten under året ligger i linje med våra förväntningar och speglar den pågående omvandlingen av vårt företag. Vi skärpte vårt strategiska fokus på våra tre huvudterapiområden och ökade forskningsportföljens produktivitet ytterligare med prioriterad granskning av durvalumab och Tagrisso, samt accepterade ansökningar om registrering för durvalumab mot cancer i urinblåsan och benralizumab mot allvarlig, okontrollerad astma. Vår underliggande verksamhet växer i samband med att ett nytt AstraZeneca utvecklas, en utveckling som drivs av konkurrenskraftiga produktportföljer och tillväxtmarknaderna.

2017 har potential att bli en vändpunkt för vårt företag eftersom vi är i slutet av vår period med patentutgångar och vi får ut nya läkemedel till patienter över hela världen. Vi förväntar avgörande data, i synnerhet från vår enastående forskningsportfölj inom immuno-onkologi och målstyrda behandlingar. Under året har vi möjlighet att lansera flera livsförändrande läkemedel mot cancer, sjukdomar i andningsvägarna och metabola sjukdomar. Det är en spännande tid när vi nu snabbt närmar oss brytpunkten för vår förutspådda återgång till långsiktig tillväxt, som bygger på den stabila grunden med en forskningsbaserad portfölj.”

Ladda ned:

Sammanfattning av resultatrapport på svenska

Fullständig resultatrapport på engelska

tags

  • Corporate