AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2017

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Vår goda start på året är i linje med prognosen för 2017. Värt att notera är att tillväxtmarknaderna blev vår största region och står för 32% av vår försäljning. Vi fortsatte att leverera från vår forskningsportfölj, i vad vi förväntar kommer att bli ett viktigt år för AstraZeneca, med presentation av viktiga utvecklingar, i synnerhet inom onkologi. Utöver tillgängligheten av positiva data för Lynparza för äggstocks- och bröstcancer fick vi också ett fullständigt godkännande i USA och Europa av Tagrisso för lungcancer, och vi lanserade detta viktiga läkemedel på rekordtid i Kina. Trots att vi blev besvikna över svarsbrevet avseende ZS-9, har vi fortsatt förtroende för denna behandling av hyperkalemi.

”De totala intäkterna speglade övergångseffekterna av  nyligen utgångna patent, något som förväntas avta under andra halvåret. Viktigt är att vi förutser att de betydande framstegen i forskningsportföljen kommer att fortsätta, inklusive våra immuno-onkologi och riktade behandlingar. Vi kommer också att upprätthålla vårt fokus på att driva  företaget mer effektivt för att stödja vårt arbete med att få ut nya läkemedel till patienter.”

Ladda ned:

Sammanfattning av resultatrapporten på svenska

Fullständig resultatrapport på engelska

tags

  • Corporate