AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2017

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Vårt resultat för första halvåret var i linje med förväntningarna eftersom vi påverkades av effekterna av patentutgången för Crestor och Seroquel XR i USA. Vi fortsatte att leverera nyskapande forskning inom alla våra forskningsområden, i synnerhet inom onkologi. Imfinzi lanserades mot cancer i urinblåsan, samtidigt som vi publicerade banbrytande data inom bröstcancer för Lynparza, vår först-i-klassen PARP-hämmare. Inom lungcancer har vi stärkt vår unika portfölj som fokuserar på både de genetiska drivkrafterna bakom sjukdomar och på immunoterapier. Under första halvåret publicerade vi positiva resultat för Imfinzi i PACIFIC-studien och rapporterade ytterligare positiva data för Tagrisso för patienter med metastaser i det centrala nervsystemet.”

 

”Jag  känner stor entusiasm över den omvandling vi går igenom, drivet av vår forskningsportfölj, samtidigt som vi fortsätter att leverera till aktieägarna enligt strategin om att återgå till hållbar långsiktig tillväxt. Under detta viktiga år för AstraZeneca fortsätter vi att fokusera på att förverkliga potentialen i vår forskningsportfölj, att öka tillväxten för våra nyligen lanserade läkemedel och att föra ut vår starka forskning till patienterna.”

Ladda ned:

Sammanfattning av resultatrapporten på svenska

Fullständig resultatrapport på engelska

tags

  • Corporate