AstraZeneca uppmärksammar Världsdiabetesdagen den 14 november

Diabetes är en växande folksjukdom.
AstraZeneca har som mål att förbättra livet för personer med diabetes genom att minska påverkan av sjukdomen och dess komplikationer. Vi forskar inom metabola sjukdomar och har en ambition att vara ledande på området. AstraZeneca erbjuder olika behandlingsmöjligheter inom typ 2-diabetes.

Ytterligare information hittar du här

tags

  • Diabetes