AstraZeneca tillkännager positiva resultat från fas III-studier med benralizumab vid behandling av svår astma

Benralizumab är AstraZenecas första biologiska läkemedel för sjukdomar i andningsvägarna som slutfört studier i fas III

AstraZeneca meddelar idag att benralizumab, en potentiell ny medicin och
anti-eosinofil monoklonal antikropp, tolererades väl och uppnåde det primära effektmåttet i två pivotala fas III registreringsstudier (Sirocco och Calima) och visar en signifikant minskning av antalet akuta astmaanfall per år jämfört med placebo.

Sean Bohen, vice VD, Global Medicines Development och Chief Medical Officer, säger: "Svår astma påverkar hälsan och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen, och akuta astmaanfall kan vara livshotande för dessa patienter. Vi är nöjda med de övergipande resultaten från dessa pivotala studier eftersom de visar vilken potential benralizumab har att förbättra situationen för patienter med svår astma. Benralizumab är AstraZenecas första biologiska läkemedel inom sjukdomsområdet andningsvägar och dess utveckling understryker vårt engagemang för att förändra behandlingen av astma och kroniska sjukdomar i andningsvägarna med vår nästa generation av läkemedel. "

Den fullständiga pressreleasen på engelska finns som en bifogad PDF.

2016-05-17 Benralizumab_SIROCCO CALIMA_CBR_FINAL_170516 (PDF 338kb)


Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter

Kontaktperson:

Jacob Lund, tel: 08-553 26020, mob: 072 560 21 57

 

tags

  • Andningsvägar