AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2016

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Resultatet för det tredje kvartalet ligger i linje med förväntningarna, och speglar övergångseffekterna av det första hela kvartalet med generisk konkurrens för Crestor i USA. Vi har väsentligt stärkt vårt fokus på våra tre terapiområden och prioriterat vår portfölj genom externa samarbeten och avyttringar. Detta fokus, förstärkt av våra produktivitetshöjande initiativ, ligger bakom den snabba reduceringen av våra försäljnings- och administrationskostnader. Detta möjliggör ökade investeringar både inom onkologi och i Kina, samt lanseringar av nya läkemedel på nyckelmarknader.

Vår forskningsportfölj i sen klinisk utvecklingsfas fortsatte att utvecklas i en takt vi inte kunde förutse för tre år sedan, som till exempel de senaste positiva resultaten för Tagrisso för lungcancer, Lynparza för äggstockscancer och vårt första biologiska läkemedel för andningsvägar, benralizumab, vid allvarlig, okontrollerad astma.

Viktigt att notera är att vi står framför en intensiv period när det gäller nyhetsflöde de kommande tolv månaderna, där vi i synnerhet kommer få se potentialen för våra immuno-onkologi- och målstyrda läkemedel. Vårt fokus på vetenskapligt ledarskap gör att vi ligger väl i linje med våra mål när vi nu närmar oss en brytpunkt för en portfölj som har utformats för att omvandla företaget och patienters liv.

Ladda ned:

Sammanfattning av resultatrapporten på svenska

Fullständig resultatrapport på engelska

tags

  • Corporate