AstraZeneca lanserar integrerat forskningsinitiativ inom genomik som kommer ändra vårt sätt att jobba med upptäckt och utveckling av läkemedel

AstraZeneca och MedImmune, koncernens globala forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel,  meddelar  idag ett integrerat forskningsinititativ inom genomik som kommer att ändra vårt sätt att arbeta för att upptäcka och utveckla läkemedel  tvärsöver hela forsknings- och utvecklingsportföljen.

Initiativet omfattar nya samarbeten med Human Longevity Inc. i USA; Wellcome Trust Sanger Institute i Storbritannien och The Institute for Molecular Medicine Finland. AstraZeneca kommer också etablera ett internt center för genomikforskning, där man kommer att utveckla en skräddarsydd databas med genomsekvenser från prover donerade av patienter vid kliniska prövningar tillsammans med tillhörande kliniska data och data avseende behandlingseffekt.

AstraZeneca tror att man genom att införliva genomik i arbetet tvärsöver alla plattformar för forskning och utveckling kommer att:

·         få nya insikter om sjukdomars biologi

·         kunna identifiera nya målmolekyler för läkemedel

·         understödja processen kring urval av patienter för kliniska prövningar

·         bättre matcha patienter till de behandlingar som mer sannolikt kommer att gynna dem.

Mene Pangalos, Executive Vice-President, Innovative Medicines and Early Development (IMED) på AstraZeneca säger: ”Genom att uttnyttja den kraft genomiken utgör har vi ett fundament för vår ambition att utveckla de mest innovativa och effektfulla behandlingarna för patienter. Intåget av nästa generations sekvensering och ökad förfining av dataanalys innebär att tiden nu är inne för att fullt ut integrera oss i det internationella genomikarbetet genom dessa banbrytande samarbeten och genom att skapa vårt eget genomikcenter. Vi kommer att bygga vidare på information från upp till 2 miljoner genomsekvenser, inklusive över 500 000 från våra egna kliniska prövningar för att driva på läkemedelsupptäckter och utveckling inom alla våra terapiområden. Genomik kommer att vara grundläggande för forskningen i våra laboratorier, våra kliniska prövningsprogram och för lansering av nya produkter”.

·         Human Longevity, Inc i USA
AstraZeneca kommer att dela med sig av upp till 500 000 DNA-prover till Human Longevity Inc, som kommer att sekvensera genom och driftsätta sin banbrytande maskininlärning, mönsterigenkänning och andra tekniker för analys. Proverna har donerats av patienter som givit sitt samtycke vid AstraZenencas kliniska prövningar.  För sina analyser kommer AstraZeneca också att få tillgång till Human Longevitys unika databas med upp till 1 miljon patientjournaler integrerade med genom-  och kliniska data.

·         AstraZenecas centrum för genomikforskning

AstraZeneca skapar ett internt Center för genomikforskning inriktat på att skapa och använda en skräddarsydd databas över genomsekvenser. Proverna har donerats av patienter från kliniska prövningar under de senaste 15 åren och ska kompletteras med motsvarande prover under de närmaste 10 årens kliniska prövningar, samt integreras med tillhörande kliniska data avseende behandlingseffekt. Dessutom kommer centret ha tillgång till upp till 500 000  genomsekvenser via AstraZenecas samarbeten och publika data som är allmänt tillgängliga. Centret placeras i AstraZenecas huvudkontor i Cambridge där man kommer att arbeta i nära samverkan med det internationella forskningssamhället inom genomik för att dra vetenskaplig och klinisk nytta av denna nya genomresurs.

·         Wellcome Trust Sanger Institute i Cambridge i Storbritannien

AstraZeneca kommer att etablera ett forskningsteam lett av en internationellt väl ansedd  expert inom genomik. Teamet kommer integreras med Wellcome Trust Sanger Institutes världskända Genome Centre i Cambridge i Storbritannien. AstraZeneca kommer att dela med sig av genomsekvenser och tillhörande kliniska data samt sin läkemedelsutvecklingskompetens inom sina huvudterapiområden. Båda parter kommer att identifiera nya målmolekyler och biomarkörer som potentiellt kan användas vid diagnostiska provtagningar.

·         The Institute for Molecular Medince Finland (FIMM), Helsingfors universitet i Finland,AstraZeneca kommer att samarbeta med The Institute for Molecular Medicine i Finland och dess partners i Finland och USA för att studera gener av intresse i finska befolkningen, som har en högre frekvens av sällsynta varianter. Dessutom har Finland ett integrerat patientjournalsystem liksom en nationell biobankslag som underlättar att återkalla frivilliga för noggrann klinisk utvärdering.

Bahija Jallal, Executive Vice President, MedImmune, säger: ”Områdena genetik och genomik utvecklas så snabbt att inget enskilt företag kan hantera denna typ av forskning internt och göra allt själva. Vi är mycket medvetna om detta och vi har därför valt att samarbeta med andra genomikforskare för att utnyttja extern expertis inom genomik och utformning av storskaliga genetiska studier. Tillsammans med omfattande kliniska data från vår biobank kommer vi att använda resultaten till en ökad förståelse om sjukdomar och – i slutänden – till effektivare behandlingar för patienter.”

I linje med AstraZenecas strategi om ”öppen innovation” avseende forskning och utveckling, kommer forskningsresultaten från alla samarbeten inom ramen för genomplattformen att publiceras i vetenskapligt granskade tidskrifter. På så sätt kan vi bidra till en bredare förståelse av genetisk kopplingar till sjukdom och ge AstraZeneca en position som en ledande aktör global genomikforskningr.

 

– ENDS –

 

NOTES TO EDITORS

Watch a short video explaining the genomics platform at AstraZeneca.

 

About genomics

Genomics is the study of the genome, a double string of DNA which carries all the genes necessary to make and operate an organism. Although most of the information contained in the genome is the same between all individuals, there are many small differences which scientists believe can combine with environmental influences to cause common diseases such as diabetes, asthma or cancer.  Studying genomes across large populations allows us to more accurately pinpoint these differences and to develop new treatments that combat unwanted abnormalities in gene function which give rise to disease.

About Human Longevity, Inc.

Human Longevity, Inc. (HLI) is the genomics-based, technology-driven company creating the world’s largest and most comprehensive database of whole genome, phenotype and clinical data. HLI is developing and applying large scale computing and machine learning to make novel discoveries to revolutionize the practice of medicine. HLI’s business also includes the HLI Health Nucleus™, a genomic powered clinical research center which uses whole genome sequence analysis, advanced clinical imaging and innovative machine learning, along with curated personal health information, to deliver the most complete picture of individual health. For more information please visit http://www.humanlongevity.com orhttp://www.healthnucleus.com.

About The Wellcome Trust Sanger Institute

The Wellcome Trust Sanger Institute is one of the world's leading genome centres. Through its ability to conduct research at scale, it is able to engage in bold and long-term exploratory projects that are designed to influence and empower medical science globally. Institute research findings, generated through its own research programmes and through its leading role in international consortia, are being used to develop new diagnostics and treatments for human disease. http://www.sanger.ac.uk/

About The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki

Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research institute in Helsinki focusing on human genomics and personalized medicine. FIMM integrates molecular medicine research, technology center and biobanking infrastructures “under one roof” and thereby promotes translational research and adoption of personalized medicine in health care. FIMM is hosted by the University of Helsinki and is part of the Nordic EMBL Partnership in Molecular Medicine as well as the EU-Life network.  In 2015, FIMM had a staff of 200 and a budget of 17 million €, with competitive external funding accounting for a significant part of the budget.www.fimm.fi/en/

About MedImmune

MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialization of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across key therapeutic areas, including respiratory, inflammation and autoimmunity; cardiovascular and metabolic disease; oncology; neuroscience; and infection and vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, Md., one of AstraZeneca’s three global R&D centers, with additional sites in Cambridge, UK and Mountain View, CA. For more information, please visitwww.medimmune.com

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

 

CONTACTS

 

Neil Burrows

UK/Global

+44 7824 350541

Karen Birmingham

UK/Global

+44 7818 524012

Vanessa Rhodes

UK/Global

+44 7880 400690

Jacob Lund

 

Sweden

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

US

+1 302 885 2677

 

 

Investor Enquiries

 

 

UK

 

 

Thomas Kudsk Larsen

 

Oncology

+44 7818 524185

Eugenia Litz

RIA

 

+44 7884 735627

Nick Stone

CVMD

 

+44 7717 618834

Craig Marks

Finance

+44 7881 615764

Christer Gruvris

 

Consensus Forecasts

+44 7827 836825

US

 

 

Lindsey Trickett

Oncology, ING

+1 240 543 7970

Mitch Chan

Oncology

+1 240 477 3771

Dial / Toll-Free

 

+1 866 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular and Metabolic Disease,

ING - Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

tags

  • Forskning och utveckling