AstraZeneca ingår kommersialiseringsavtal med Aspen för produktportföljen inom anestetika

Avtalet utökar den kommersiella räckvidden för anestetika och stödjer bolagets tydliga fokus på innovativa, nya läkemedel inom tre huvudterapiområden

AstraZeneca meddelade i dag att ett kommiersialiseringsavtal är ingått med Aspen Global Incorporated (AGI), en del av Aspen Group, för rättigheterna till vår globala portfölj inom anestetika, utanför USA. Avtalet omfattar sju etablerade läkemedel - Diprivan(allmänanestetikum), EMLA (Lokalanestetikum för ytanestesi) och fem lokalbedövningsmedel (Xylocaine/Xylocard/XyloproctMarcaineNaropinCarbocaine and Citanest).

Enligt avtalet kommer AGI förvärva de kommersiella rättigheterna, utanför USA, till AstraZenecas portfölj av anestetiska läkemedel för en köpeskilling om 520 miljoner USD. Dessutom kommer AGI betala AstraZeneca upp till 250 miljoner USD i produktförsäljningsrelaterade betalningar, samt tvåsiffrig procentuell royalty på produktförsäljning. AstraZeneca kommer tillverka och leverera produkterna till AGI mot ersättning (kostnadsplusmetoden) för en inledande period på 10 år. Efter slutligt genomförde av affären kommer Aspen ha ansvar för all försäljningsrelaterad verksamhet för portföljen på alla relevanta marknader.

Pascal Soriot, Chief Executive Officer, AstraZeneca, säger: “AstraZeneca har ett rikt arv när det gäller anestetiska läkemedel och detta avtal kommer utöka räckvidden för vår etablerade portfölj så att ett större antal patienter kan nås genom AGI’s stora kommersiella nätverk. Avtalet stödjer vårt strategiska fokus på nya läkemedel inom våra tre huvudterapiområden.”

Se bifogad pdf för fullständigt pressmeddelande på engelska.

CONTACTS

 

Media Enquiries    
Neil Burrows UK/Global +44 7824 350541
Vanessa Rhodes UK/Global +44 7880 400690
Karen Birmingham UK/Global +44 7818 524012
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20

Michele Meixell

 

US +1 302 885 2677

Investor Enquiries

   
UK    
Thomas Kudsk Larsen   +44 7818 524185
Nick Stone RIA +44 7717 618834
Henry Wheeler Oncology +44 7788 354619
Craig Marks Finance +44 7881 615764
Christer Gruvris ING +44 7827 836825
US    
Lindsey Trickett CVMD +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Dial / Toll-Free   +1 866 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular and Metabolic Disease, ING - Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

tags

  • Neurovetenskap