Unikt samarbete mellan industri och akademi kring avancerad utrustning ger nya möjligheter att angripa svåra sjukdomar

onsdag, 9 september 2015

AstraZeneca, Göteborgs universitet och Chalmers meddelar i dag att man ingått ett nytt samarbete kring en avancerad utrustning for masspektrometri som gör att man på ett bättre sätt kan studera hur molekyler interagerar på cellulär nivå.

Instrumentet, NanoSIMS, har finansierats med drygt 37 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det högteknologiska instrumentet, som är ett av en handfull som finns i världen, ägs formellt av Göteborgs universitet, men ingår i en gemensam satsning mellan Göteborgs universitet och Chalmers och placeras på AstraZenecas anläggning i Mölndal som en del av bolagets satsning på en mer öppen forskningsanläggning.

”Genom att kombinera den tekniska expertisen hos Chalmers och Göteborgs universitet med AstraZenecas kunskap och förståelse för läkemedelsforskning och cellbiologi banar vi väg för att på nya sätt studera sjukdomsmekanismer och hur läkemedelsmolekyler fungerar, på en nivå som tidigare inte varit möjligt. I förlängningen innebär det att vi kommer kunna få bättre förståelse för hur läkemedelssubstanser verkar inne i cellen och därmed öka chanserna att ta fram mer effektiva läkemedel med färre biverkningar”, säger Shalini Andersson, avdelningschef inom forskningsenheten för kardiovaskulära och metabola sjukdomar på AstraZeneca i Mölndal.

”På det här sättet kan industri och högskolor gemensamt ägna sig åt banbrytande forskning snarare än att lösa redan definierade problem. Instrumentet står inne på vår forskningsanläggning, men drivs av Göteborgs universitet och Chalmers och öppnar för helt nya samarbetsmöjligheter”, säger Magnus Björsne, VD AstraZeneca BioVentureHub.

”Denna satsning visar att vi vid Göteborgs universitet och Chalmers har forskare av högsta internationella klass som är attraktiva både för finansiärer och för industrin. Genom denna samverkan stärks svensk forskning inom livsvetenskaperna” säger vicerektorerna Staffan Edén vid Göteborgs universitet och Affe Almstedt vid Chalmers.

"Vi är mycket glada över att, genom det här samarbetet, kunna placera NanoSIMS i den förstklassiga miljö som AstraZeneca erbjuder. Utöver vikten för samarbeten på läkemedelssidan är detta en stor nationell resurs för många vetenskapsområden. Vi hoppas kunna använda denna fantastiska nya teknik för upptäckter även kring cellstrukturer och bildning av minnen i hjärnan, säger Per Malmberg, föreståndare för anläggningen.

”Placeringen av instrumentet vid AstraZenecas anläggning i Mölndal öppnar upp för en ny fruktbar samverkan mellan å ena sidan grundforskningen vid universiteten och AstraZenecas forskare, vilket kan komma att ha stor betydelse för nyttiggörande av den akademiska forskningen”, säger professor Göran Hilmersson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

ÖVRIG INFORMATION

Om masspektrometri

Masspektrometri används för att visualisera hur olika substanser, biomarkörer, peptider och proteiner distribuerar sig inuti celler. Tekniken används framförallt inom biologisk forskning, men har med tiden blivit ett allt viktigare redskap inom medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Inte minst används masspektrometri för avbildning av vävnader – så kallad imaging. Detta är ett område under utveckling som förväntas få allt större betydelse inom läkemedelsforskningen för att kunna lokalisera var i kroppens cellvävnad läkemedel och läkemedelsprodukter distribueras.

Om NanoSIMS

Det finns olika typer av masspektrometri där tekniken förfinas och förbättras hela tiden vilket bredder användningsområdena. NanoSIMS, som är en utveckling av den så kallade MSI-SIMS teknologin, möjliggör molekylåtergivning med mycket hög upplösning inuti celler och vävnader. Den höga bildupplösningen som NanoSIMS ger är jämförbar med STED (Stimulated Emission Depletion) mikroskopi som tilldelades Nobelpriset i kemi 2014.

Om NCIMS (National Center for Imaging Mass Spectrometry)

NCIMS (National Center for Imaging Mass Spectrometry) vid Chalmers och Göteborgs universitet är ett av världens mest avancerade laboratorier för avbildande masspektrometri. Med toppmodern utrustning och erfaren personal är centret involverat i ett brett spektrum av forskning som sträcker sig från studier i en cell till halvledarforskning. NCIMS är i stånd att svara på en mängd forskningsfrågor och öppet för samarbeten. Centret är uppdelat på flera platser och Göteborg har ett gott samarbete med Uppsala där arbetet leds av Per Andrén.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Förfrågningar från media

Jacob Lund, Extern kommunikationsdirektör AstraZeneca AB, 08 553 260 20/072 560 2157

tags

  • Corporate
  • Forskning och utveckling