Ticagrelor (BRILIQUE) i samband med kranskärlskirurgi ger färre blödningskomplikationer jämfört med clopidogrel

tisdag, 1 september 2015

En ny studie som presenterades den 1 september under den Europeiska hjärtläkarkongressen i London (ESC) visar att ticagrelor jämfört med clopidogrel minskar risken för allvarliga blödningar i samband med kranskärlskirurgi.

För att undvika blodproppar är de flesta hjärtpatienter ordinerade trombocythämmare, som förhindrar att blodplättarna klumpar ihop sig. Idag är trombocythämmande behandling standardbehandling efter akut hjärtinfarkt och sedan 2011 är ticagrelor ett förstahandsval enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2011 samt 2015. Under åren 2012-2014 användes främst två olika trombocythämmare, clopidogrel och ticagrelor.

En komplikation av trombocythämmande läkemedel att de kan öka risken för allvarliga blödningar i samband med hjärtoperation. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, har i en nationell retrospektiv registerstudie kartlagt 2 244 patienter, behandlade med ticagrelor eller clopidogrel och som genomgått kranskärlskirurgi efter akut hjärtinfarkt syndrom mellan år 2012-2013. Syftet med studien har varit att undersöka sambandet mellan allvarliga blödningskomplikationer och det trombocythämmande läkemedel patienterna behandlats med efter sin hjärtinfarkt.

Studien visar att patienter som behandlades med clopidogrel efter akut hjärtinfarkt i högre utsträckning drabbades av allvarliga blödningskomplikationer än patienter som fick ticagrelor (17.6 procent för clopidogrel,12.9 procent för ticagrelor). Efter korrigering för andra faktorer som påverkar blödningsrisken var det 28 procent färre blödningskomplikationer i patienter som behandlades med ticagrelor.

Enligt europeiska riktlinjer, så bör behandlingen med blodförtunnande medel om möjligt avslutas fem dagar före operationen för att minska för blödning i samband med kirurgi. Studien från Sahlgrenska akademin visar att för patienter som behandlas med ticagrelor och är i behov av subakut kirurgi, så kan behandlingen sättas ut tre dagar före operationen, utan att det ökar risken för stora blödningskomplikationer jämfört med att sätta ut behandlingen fem dagar före operation.

– För patienten minskar därmed risken att drabbas av nya hjärtproblem i väntan på operationen. Det sparar också sjukvårdsresurser, eftersom patienterna behöver ligga inne på sjukhus färre dagar i väntan på operation. Med tanke på att vårddygnen på en hjärtintensivavdelning är mycket dyra kan det ge stora besparingar för sjukvården, säger Anders Jeppsson, överläkare och hjärtforskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som har lett studien.

En artikel ”Coronary artery bypass grafting-related bleeding complications in patients treated with ticagrelor or clopidogrel: a nationwide study” publicerades i European Heart Journal den 1 september, samtidigt som studien presenterades under European Society of Cardiology's årliga möte i London.
ESC är världens största hjärtläkarkonferens med omkring 30 000 deltagare.

Studien är en prövarinitierad studie som har delfinansierats av AstraZeneca.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Kontakt:

Anders Jeppsson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-3427515, 0736-601787

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon 0709 186 562.

876241.011 08/2015 SE

tags

  • Hjärta Kärl