TAGRISSO™ (OSIMERTINIB) , LESINURAD OCH BRILIQUE (TICAGRELOR) FÅR POSITIVT UTLÅTANDE FRÅN CHMP I EU

fredag, 18 december 2015

AstraZeneca meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté CHMP ger positivt besked och rekommenderar godkännande av TAGRISSO™ (AZD9291, osimertinib) och lesinurad, samt ny indikation för BRILIQUE (ticagrelor) 60mg för behandling av patienter som har en historia av hjärtinfarkt och hög risk att få en ytterligare aterotrombotisk händelse.

De positiva utlåtanden från CHMP kommer nu att granskas av EU-kommissionen, som har befogenhet att godkänna läkemedel för Europeiska unionen. Det slutliga beslutet kommer att tillämpas på alla 28 EU-medlemsländer samt Island, Norge och Liechtenstein.

Dagens besked är i linje med vårt strategiska mål om att uppnå ledarskap inom forskningen och en bekräftelse på hur vi fortsätter att fokusera på genomförandet av våra planer för våra tillväxtplattformer och vår forskningsportfölj.

För detaljer rörande de olika rekommendationerna, vänligen se bifogade pressmeddelanden på engelska.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområdena andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

Kontaktperson media:

Jacob Lund, Extern kommunikationsdirektör tel: 08-553 26020, mob: 072 560 21 57

fredag, 18 december 2015

AstraZeneca meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté CHMP ger positivt besked och rekommenderar godkännande av TAGRISSO™ (AZD9291, osimertinib) och lesinurad, samt ny indikation för BRILIQUE (ticagrelor) 60mg för behandling av patienter som har en historia av hjärtinfarkt och hög risk att få en ytterligare aterotrombotisk händelse.

De positiva utlåtanden från CHMP kommer nu att granskas av EU-kommissionen, som har befogenhet att godkänna läkemedel för Europeiska unionen. Det slutliga beslutet kommer att tillämpas på alla 28 EU-medlemsländer samt Island, Norge och Liechtenstein.

Dagens besked är i linje med vårt strategiska mål om att uppnå ledarskap inom forskningen och en bekräftelse på hur vi fortsätter att fokusera på genomförandet av våra planer för våra tillväxtplattformer och vår forskningsportfölj.

För detaljer rörande de olika rekommendationerna, vänligen se bifogade pressmeddelanden på engelska.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområdena andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA), hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

Kontaktperson media:

Jacob Lund, Extern kommunikationsdirektör tel: 08-553 26020, mob: 072 560 21 57

TAGRISSO™ (OSIMERTINIB) RECEIVES POSITIVE CHMP OPINION FOR PATIENTS WITH EGFR T790M MUTATION-POSITIVE METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER (PDF 154kb)

CHMP ISSUES POSITIVE OPINION ON LESINURAD FOR GOUT (PDF 151kb)

BRILIQUE (TICAGRELOR) RECEIVES POSITIVE EUROPEAN UNION CHMP OPINION FOR EXTENDED TREATMENT OF PATIENTS WITH A HISTORY OF HEART ATTACK (PDF 145kb)

tags

  • Cancer
  • Hjärta Kärl