Subgruppsanalys från PEGASUS-TIMI 54-studien visar vikten av fortsatt underhållsbehandling med BRILINTA/BRILIQUE i mer än ett år efter en hjärtinfarkt

måndag, 31 augusti 2015

Data som presenterades vid European Society of Cardiologys kongress 2015 betonar behovet av långsiktig sekundärprevention för att förhindra nya hjärt-kärlhändelser

AstraZeneca meddelar i dag nya data från en subgruppsanalys av PEGASUS-TIMI 54-studien, som har undersökt vilken effekt BRILINTA® (ticagrelor) har avseende minskning av aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt, baserat på tiden från utsättning av tidigare behandling med P2Y12-hämmare. De aktuella europeiska riktlinjerna rekommenderar att dubbel trombocythämmande behandling sätts ut 12 månader efter en hjärtinfarkt. PEGASUS-TIMI 54-studien rekryterade patienter som hade haft hjärtinfarkt ett till tre år tidigare.

Data från studien presenterades under en Clinical Trial Update hotline-session vid European Society of Cardiologys årliga kongress. Data visar vidare att utsättning av behandling med P2Y12-hämmare är förknippat med ökad risk för ischemiska händelser, såsom kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke.

Patienter som rekryterades till PEGASUS-TIMI 54-studiens placeboarm och nyligen hade slutat tidigare behandling med P2Y12-hämmare (inom 30 dagar) löpte ökad risk att drabbas av en ischemisk händelse jämfört med dem som hade slutat för mer än 30 dagar sedan, detta oberoende av tiden från den ursprungliga hjärtinfarkten. Detta kan bero på skillnader i egenskaper vid inklusion in till studien, även om analysen justerade för detta, eller kvarstående risk när 12 månaders behandling med trombocythämmare sätts ut.

För de patienter som randomiserades till ticagrelor inom 30 dagar från utsättning av ordinarie behandling minskade risken att drabbas av en efterföljande händelse med 27 %. Nyttan av behandlingen med ticagrelor var störst i denna grupp. Effekten av ticagrelor sjönk med tiden från utsättning av tidigare trombocythämning [≤30 dagar HR 0,73, >30 dagar till 360 dagar HR 0,86, >360 dagar HR 1,01].

Dr. Marc P. Bonaca, MD, MPH, vid Brigham and Women's Hospital och huvudprövare för subgruppsanalysen samt prövare hos TIMI Study Group: "Dessa resultat tyder på en större nytta med att fortsätta med P2Y12-hämmare längre än 12 månader utan avbrott än att återinsätta sådan behandling hos patienter som har varit stabila i över 2 år efter sin hjärtinfarkt och i mer än 1 år utan behandling med P2Y12-hämmare."

Marc Ditmarsch, Global Development Lead för BRILINTA: "Vi välkomnar resultaten av subanalysen. De ökar vår förståelse av den underliggande hjärtkärlrisken för patienter med tidigare hjärtinfarkt. Analysen ger också ny insikt om vilka patienter som sannolikt har störst nytta av långtidsbehandling med ticagrelor."

PEGASUS-TIMI 54-studien undersökte effekt och säkerhet för ticagrelor vid både 60 mg och 90 mg två gånger dagligen i kombination med en låg dos ASA, jämfört med placebo i kombination med en låg dos ASA för långtidsprevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt ett till tre år innan de rekryterades till studien. De fullständiga resultaten från PEGASUS-TIMI 54-studien publicerades i New England Journal of Medicine1 i mars 2015. BRILINTA bedöms nu i EU och USA för kronisk sekundär prevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt inom ett till tre år.

NOTES TO EDITORS

1 Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, et al. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. N Engl J Med. 2015;372:1791-800.

About PEGASUS-TIMI 54

PEGASUS-TIMI 54 (PrEvention with TicaGrelor of SecondAry Thrombotic Events in High-RiSk Patients with Prior AcUte Coronary Syndrome – Thrombolysis In Myocardial Infarction Study Group) is one of AstraZeneca’s largest ever outcomes trials with more than 21,000 patients from over 1,100 sites in 31 countries in Europe, the Americas, Africa and Australia/Asia.2 It is being conducted in collaboration with the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Study Group from Brigham and Women’s Hospital (Boston, MA, USA).

The PEGASUS-TIMI 54 study investigated the efficacy and safety of both BRILINTA 60mg and 90mg, twice daily, compared to placebo on a background of low dose aspirin, for the long-term prevention of atherothrombotic events in patients who suffered a heart attack one to three years prior to enrolment. The primary efficacy endpoint is time to first occurrence of any event from the composite endpoint of cardiovascular (CV) death, non-fatal myocardial infarction or non-fatal stroke.

About PARTHENON

The PEGASUS-TIMI 54 study is a key study in the PARTHENON life cycle management program, an AstraZeneca-funded, long-term and evolving global research initiative, designed to address unanswered questions in the management of patients with atherothrombotic disease and to investigate the impact of BRILINTA on reducing atherothrombotic events, including death.

PARTHENON is part of AstraZeneca’s commitment to understanding and advancing treatments for CV diseases to improve patient health.

About BRILINTA

BRILINTA is an oral antiplatelet treatment for acute coronary syndrome (ACS). BRILINTA is a direct-acting P2Y12 receptor antagonist in a chemical class called cyclo-pentyl-triazolo-pyrimidines (CPTPs). BRILINTA works by inhibiting platelet activation and has been shown to reduce the rate of thrombotic CV events, such as a heart attack or CV death, in patients with ACS.

BRILINTA is a registered trademark of the AstraZeneca group.

About the ‘Thrombolysis in Myocardial Infarction’ TIMI Study Group

The TIMI Study Group is affiliated with Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School and is located in Boston, Massachusetts. It is an Academic Research Organization (ARO) that has conducted numerous practice-changing clinical trials in patients with CV disease or risk factors for CV disease. Amongst its notable achievements, the group developed the TIMI Risk Score, which assesses the risk of death and ischaemic events in patients experiencing unstable angina or a non-ST elevation myocardial infarction.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler UK/Global +44 20 7604 8030
Vanessa Rhodes UK/Global +44 20 7604 8037
Ayesha Bharmal UK/Global +44 20 7604 8034
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677

Investor Enquiries
UK

Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 +44 7818 524185
Eugenia Litz RIA +44 20 7604 8233 +44 7884 735627
Nick Stone CVMD +44 20 7604 8236 +44 7717 618834
Karl Hård Oncology +44 20 7604 8123 +44 7789 654364
Craig Marks ING +44 20 7604 8591 +44 7881 615764
Christer Gruvris +44 20 7604 8126 +44 7827 836825

US

Dial / Toll-Free +1 301 398 3251 +1 866 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular and Metabolic Disease,  ING - Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

tags

  • Hjärta Kärl