Resultat AstraZeneca PLC första halvåret 2015

torsdag, 30 juli 2015

Utvecklingen i sammandrag

 Results H1 Q2 tabel

• Totala intäkter för första halvåret ökade med 1 %; Bruttomarginalen för kärnverksamheten över 83%, ökning med 1 procentenhet
• Starka totala intäkter, gynnat av intäkter från externa samarbeten, stöttar tilltagande investeringar i FoU för att utveckla forskningsportföljen; FoU-investeringarna ökade med 24 % under första halvåret
• Effektivitetsprogram avseende kärnverksamhetens försäljnings- och administrationskostnader (SG&A) - tidiga framsteg: 35% av de totala intäkterna under Q2 (Q4 2014: 44 %)
 Effektivitet inom försäljning och marknadsföring, centralisering av funktioner, processförbättringar, utgifter avseende tredje part, ytterligare effektivitetsförbättringar inom stödområden, optimering av geografisk spridning för våra anställda
• Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) stabil under första halvåret, upp 3% under Q2, gynnad av en engångsskatteeffekt
• Prognosen för de totala intäkterna i fasta valutakurser under helåret 2015 förbättrad: Låg ensiffrig nedgång förväntas nu (tidigare prognos - medelhög ensiffrig nedgång) Prognosen för Core EPS är oförändrad: Låg ensiffrig procentuell ökning förväntas, vilket återspeglar fortsatta tilltagande investeringar i FoU
• Styrelsen rekommenderar en oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD.

Affärsverksamheten under första halvåret i sammandrag

Tillväxtplattformarna växte med 11% och svarade för 56% av de totala intäkterna:
1. Brilinta/Brilique: +42%. Nådde en marknadsandel på 10 % i USA bland patienter som fick läkemedlet för första gången
2. Diabetes: +32%, inklusive 88% försäljningstillväxt i tillväxtmarknaderna
3. Andningsvägar: +9%, överträffade marknadstillväxten. Försäljningen i Q2 ökade 11%
4. Tillväxtmarknader: +14%. Försäljningstillväxt i Kina +19%
5. Japan: +2% med en försäljningstillväxt under Q2 på +6%

Uppnå ledarskap inom forskningen: Framsteg sedan föregående resultatrapport

Delårsrapport H1 framsteg

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

"Vi gjorde goda framsteg under perioden och levererade ett robust underliggande verksamhetsresultat. Det innebär sex kvartal i rad med tillväxt. Initiativen som tagits för att öka effektiviteten gör att försäljnings- och administrationskostnaderna börjar minska, vilket stödjer våra fortsatta strategiska investeringar i forskning och accelereringen av vår forskningsportfölj som utvecklas gynnsamt inom samtliga nyckelområden.

Jag är särskilt nöjd med framstegen inom Cancer, med nya godkännanden för både Iressa och Faslodex följda av registreringsansökningar för AZD9291 och cediranib. Den starka utvecklingen för tillväxtplattformarna och den påföljande höjningen av vår prognos för totala intäkter, tillsammans med ökad FoU-produktivitet, bekräftar återigen vår tro på att vi kan hantera de slutliga effekterna av att ensamrätt förloras och att vi når våra intäktsmål.

Noter

1. Samtliga tillväxttal redovisas i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.
2. Totala intäkter definieras som produktförsäljning och intäkter från externa samarbeten. Närmare uppgifter om presentationen av totala intäkter, återfinns i resultatrapporten som publicerades av bolaget den 6 mars 2015.
3. Se Operating and Financial Review i det fullständiga pressmeddelandet på engelska, för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.

Presentation av resultat

En presentation för investerare och analytiker anordnas av ledningen med början kl. 13.00 (12.00 BST) i dag. En bildpresentation kommer att finnas på www.astrazeneca.com/investors.

Rapportkalender

Bolaget kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2015 den 5 november 2015.
Den fullständiga rapporten på engelska hittar du som en bifogad PDF nedan
Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen

Den fullständiga rapporten på engelska hittar du som en bifogad PDF här (PDF 2048kb)

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

 

Esra Erkal-Paler

UK/Global

+44 (20) 7604 8030

Vanessa Rhodes

UK/Global

+44 20 7604 8037

Ayesha Bharmal

UK/Global

+44 20 7604 8034

Jacob Lund

Sverige

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

US

+1 302 885 6351

 

Investorförfrågningar

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

Thomas Kudsk Larsen

 

+44 20 7604 8199

+44 7818 524185

Eugenia Litz

RIA

+44 20 7604 8233

+44 7884 735627

Nick Stone

CVMD

+44 (1763) 263 994

+44 7717 618834

Karl Hård

Oncology

+44 20 7604 8123

+44 7789 654364

Craig Marks

ING

+44 20 7604 8591

+44 7881 615764

Christer Gruvris

 

+44 20 7604 8126

+44 7827 836825

US

 

 

 

Dial / Toll-Free

 

+1 (301) 398 3251

 +1 (866) 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation and Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular and Metabolic Disease,
ING - Infection, Neuroscience and Gastrointestinal

tags

  • Corporate