PEGASUS-TIMI 54 studien visar att långtidsbehandling med BRILINTA/BRILIQUE minskade aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt

lördag, 14 mars 2015

Data från en studie med 21 000 patienter presenterades på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades parallellt i New England Journal of Medicine

AstraZeneca meddelar idag de fullständiga resultaten från studien PEGASUS-TIMI 54, en storskalig utfallsstudie som undersökte behandling med BRILINTA/BRILIQUE tabletter® (ticagrelor) samt en låg dos av acetylsalicylsyra (ASA), jämfört med placebo samt en låg dos av ASA, för kronisk sekundärprevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med en hjärtinfarkt ett till tre år före studiestart.

Viktiga studieresultat:

  • Båda dosernar på 90 mg och 60 mg ticagrelor tillsammans med ASA, minskade signifikant det primära sammansatta effektmåttet: kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med placebo tillsammans med ASA.
  • Som förväntat med en peroral trombocythämmare, och i linje med tidigare studier hos liknande patientpopulationer, visades att studiens primära säkerhetsmått, TIMI större blödning1, var högre för båda doserna av ticagrelor plus ASA, jämfört med placebo plus ASA. Viktigt är att förekomsten av intrakraniella blödningar (blödning innanför skallbenet) och fatala blödningar var låga i antal och lika mellan studiegrupperna och placebo.

Data om PEGASUS-TIMI 54 studien presenterades under öppningsanförandet på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades också parallellt i onlineversionen av New England Journal of Medicine.

Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development på AstraZeneca, säger: ”Vi är som företag engagerade i att bygga vidare på vår forskning om hjärtkärlsjukdomar och vi är stolta över att kunna presentera PEGASUS-TIMI 54 studien, AstraZenecas största kliniska studie som har involverat fler än 21 000 patienter över hela världen. Den positiva PEGASUS-studien bygger på den tidigare publicerade PLATO-studiens resultat om akut kranskärlssjukdom och stärker de solida evidens som finns för BRILINTA/BRILIQUE. PEGASUS-TIMI 54 är den första prospektiva studien som utvärderar långvarig dubbel trombocythämmande behandling med BRILINTA/BRILIQUE för högriskpatienter med en tidigare hjärtinfarkt.

”Vi har precis lämnat in registreringsansökningar till European Medicines Agency och US Food and Drug Administration och vi ser fram emot att samarbeta med dessa myndigheter för att få godkännande av en potentiell ny indikation på dessa stora marknader.”

Nyligen publicerad forskning visar att en av fem patienter med hjärtinfarkt kommer att drabbas av ytterligare hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död inom tre år efter sin första hjärtinfarkt även om patienterna klarat sig utan en ny händelse de första 12 månaderna2. För patienter där det gått mer än ett år efter hjärtinfarkten är den nuvarande standardbehandlingen enbart ASA. Studien PEGASUS-TIMI 54 var designad för att undersöka effekten av att lägga till ticagrelor i en dos av 60 mg, respektive 90 mg, till ASA vad gällde minskad risk för hjärtkärlrelaterade dödsfall, hjärtinfarkt eller stroke hos patienter som är 50 år eller äldre med en tidigare hjärtinfarkt samt ytterligare en hjärtkärlrelaterad riskfaktor.

Effektresultat

I denna studie visade båda doserna med ticagrelor en signifikant minskning av det primära effektmåttet kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med placebo. Andelen händelser vid tre års uppföljning var 7,85% med ticagrelor 90 mg, 7,77% med ticagrelor 60 mg och 9,04% med placebo (Riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 0,85, 95% CI 0,75–0,96, P = 0,0080; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 0,84, 95% CI 0,74–0,95, P = 0,0043).

Effekten av ticagrelor på var och en av variablerna i det primära effektmåttet var enhetligt. En minskning i absoluta tal avseende det sekundära effektmåttet kardiovaskulär död och dödlighet oavsett orsak observerades, men uppnådde inte statistisk signifikans.

Dessutom visade båda doserna av ticagrelor enhetliga resultat för det primära effektmåttet i större subgrupper, såsom ålder, kön, initial typ av hjärtinfarkt (STEMI/NSTEMI), tiden efter initial hjärtinfarkt, diabetes, dos av ASA, tidigare perkutan intervention (PCI) och geografisk region.

Säkerhetsresultat

Som förväntat var TIMI större blödning högre för båda doserna av ticagrelor jämfört med placebo. Andelen händelser vid tre års uppföljning var 2,60% med ticagrelor 90 mg, 2,30% med ticagrelor 60 mg och 1,06% med placebo (riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 2,69, 95% CI 1,96–3,70, P < 0,001; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 2,32, 95% CI 1,68–3,21, P < 0,001).

Antal fatala blödningar eller intrakraniella blödningar var dock låga och likvärdiga mellan behandlingsarmarna.

Andelen fatala blödningar vid tre års uppföljning var låg, 0,11% med ticagrelor 90 mg, 0,25% med ticagrelor 60 mg och 0,26% med placebo (riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 0,58, 95% CI 0,22–1,54, P = 0,27; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 1,00, 95% CI 0,44–2,27, P = 1,00).

Andelen intrakraniella blödningar vid tre års uppföljning var 0,56% med ticagrelor 90 mg, 0,61% med ticagrelor 60 mg och 0,47% med placebo (riskkvoten för ticagrelor 90 mg jämfört med placebo var 1,44, 95% CI 0,83–2,49, P = 0,19; riskkvoten för ticagrelor 60 mg jämfört med placebo var 1,33, 95% CI 0,77–2,31, P = 0,31).

Studien PEGASUS-TIMI 54, som är AstraZenecas största utfallsstudie, med över 21 000 patienter från fler än 1 100 studiecenter i 31 länder, ingår i PARTHENON-programmet. PLATO studien, som omfattade över 18 000 patienter, var den första studien i PARTHENON-programmet och utgör den bas på vilken ticagrelor har godkänts i över 100 länder för behandling av akut kranskärlssjukdom och läkemedlet ingår globalt i 12 större riktlinjer för behandling av akut kranskärlssjukdom. I ytterligare pågående PARTHENON-studier utvärderas ticagrelor för förebyggande av kardiovaskulära händelser hos patienter med perifer artärsjukdom, ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), samt hos patienter med diabetes och koronar ateroskleros.

BRILINTA/BRILIQUE är inte godkänt för sekundär prevention av aterotrombotiska händelser hos patienter en historik av tidigare hjärtinfarkt längre än ett år eller för prevention av kardiovaskulära händelser hos patienter med perifer artärsjukdom, stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) eller diabetespatienter med utbredd koronar ateroskleros.

NOTES TO EDITORS

1 TIMI Major Bleeding Classification:

  • Any intracranial bleeding, or
  • Clinically overt signs of haemorrhage associated with a drop in hemoglobin (Hgb) of ≥5 g/dL (or, when hemoglobin is not available, a fall in hematocrit of ≥15%), or
  • Fatal bleeding (a bleeding event that directly led to death within 7 days).

2 Rapsomaniki E, Thuresson M, Yang E, et al. International comparison of outcomes among 140,880 patients stable after acute MI; real world evidence from electronic health and administrative records. Presented at European Society of Cardiology Congress, Barcelona, Spain; 30 August – 3 September 2014.

About PEGASUS-TIMI 54

PEGASUS-TIMI 54 (PrEvention with TicaGrelor of SecondAry Thrombotic Events in High-RiSk Patients with Prior AcUte Coronary Syndrome – Thrombolysis In Myocardial Infarction Study Group) is one of AstraZeneca’s largest ever outcomes trials with more than 21,000 patients from over 1,100 sites in 31 countries in Europe, the Americas, Africa and Australia/Asia. It was conducted in collaboration with the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Study Group from Brigham and Women’s Hospital (Boston, MA, USA).

About BRILINTA/BRILIQUE®

BRILINTA is a direct-acting, selective and reversibly binding P2Y12 receptor antagonist in a chemical class called cyclo-pentyl-triazolo-pyrimidines (CPTPs). BRILINTA /BRILIQUE works by inhibiting platelet activation.

BRILINTA/BRILIQUE (90mg) is indicated to reduce the rate of thrombotic CV events in patients with ACS (unstable angina [UA], non–ST-elevation myocardial infarction [NSTEMI], or ST-elevation myocardial infarction [STEMI]). BRILINTA/BRILIQUE has been shown to reduce the rate of a combined end point of CV death, MI, or stroke compared to clopidogrel. The difference between treatments was driven by CV death and MI with no difference in stroke. In patients treated with percutaneous coronary intervention, it also reduces the rate of stent thrombosis.

BRILINTA//BRILIQUE is a registered trademark of the AstraZeneca group.

About the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Study Group

The TIMI Study Group is affiliated with Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School and is located in Boston, Massachusetts. It is one of the oldest cardiovascular academic research organisation in the United States and has conducted numerous practice-changing clinical trials in patients with CV disease or risk factors for CV disease.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)
Michele Meixell + 1 302 885 6351 (US)

Investor Enquiries

Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 mob: +44 7818 524185
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627
Craig Marks +44 20 7604 8591 mob: +44 7881 615764
Christer Gruvris +44 20 7604 8126 mob: +44 7827 836825

tags

  • Hjärta Kärl