Outtröttlig bröstcancerkämpe får prestigetyngd utmärkelse

fredag, 13 november 2015

BRO:s Utmärkelse 2015 tilldelas Helena Janlöv-Remnerud, sjuksköterska och medicinsk lymfterapeut, hemmahörande i Edsbro i Uppland.
Hon har i många år engagerat sig för bröstcancerbehandlade kvinnor som drabbas av lymfödem, en besvärlig komplikation som är vanlig efter en bröstoperation.
Nu uppmärksammas hon av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, för sitt outtröttliga arbete för ökad livskvalitet hos ödemdrabbade kvinnor.
– Jag är oerhört stolt och rörd. Det här är ett fantastiskt kvitto på att mitt samarbete med patienterna har fungerat, säger en lycklig Helena Janlöv-Remnerud.
Utmärkelsen delas ut idag vid en ceremoni på Radisson Royal Park i Frösundavik.

BRO:s Utmärkelse 2015 tilldelas Helena Janlöv-Remnerud, sjuksköterska och medicinsk lymfterapeut. Foto Håkan Flank

Helena Janlöv-Remnerud får BRO:s Utmärkelse 2015, som delas ut i samarbete med AstraZeneca, för ”sin förmåga att hjälpa bröstcancerpatienter att klara vardagen trots lymföden och för att alltid åstadkomma ett gott behandlingsresultat”.

I motiveringen betonas också bredden i Helena Janlöv-Remneruds åtaganden, ”alltifrån patientengagemang och kunskapsspridning till utveckling av utbildningsprogram för att förbättra lymfödemvården i Sverige”.

Lymfödem uppstår när lymfvätska ansamlas i kroppen. Utan behandling fortsätter volymen att öka och det finns bröstcancerbehandlade kvinnor som vittnar om svullna armar som känns ”som stockar” och som förhindrar ett normalt vardagsliv.

– Det finns inget finare än att få ett erkännande från patienternas egen organisation. För mig är det större än ett Nobelpris eftersom det handlar om något som redan hjälpt många, säger Helena Janlöv-Remnerud, pensionerad men i högsta grad aktiv i patienternas tjänst.

Hon är efterfrågad för sin djupa kunskap och håller årligen en lång rad föreläsningar  där hon betonar vikten av att patienterna gör egna övningar för att komplettera behandlingen av en medicinsk lymfterapeut. Behandlingarna omfattar fem olika delar; djupandning, manuellt lymfdränage, rörelseövningar, kompression och hudvård.

– När patienter förstår hur lymfsystemet fungerar kommer de med viktig feed-back om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det är patienterna som hjälpt mig att hela tiden utveckla behandlingen, förklarar Helena Janlöv-Remnerud.

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, tycker att det är viktigt att uppmärksamma en av bröstcancervårdens hjältar som outtröttligt engagerat sig på ett synnerligen eftersatt område som inte sällan uppfattas som oglamoröst.

– De här kvinnornas problem har inte lyfts fram tillräckligt och de har svårt att få rätt hjälp inom sjukvården. Att få kvalificerad behandling kan vara avgörande för att fungera både på arbetsplatsen och hemma.

Hon beskriver mottagaren av BRO:s Utmärkelse 2015 som en pionjär och en eldsjäl i vården av ödemdrabbade:

– En beundransväd gärning och en mycket värdig mottagare. Det är viktigt för BRO att uppmärksamma problematiken med lymfödem som kan följa efter bröstcancerbehandling. Det handlar om den självklara rätten till livskvalitet efter behandling mot en livshotande sjukdom, säger Elizabeth Bergsten Nordström. 

Om BRO och Bröstcancerfonden
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, har över 11 500 medlemmar. BRO driver verksamhet genom lokala bröstcancerföreningar i hela landet. www.bro.se
Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av BRO och har plusgiro 90 05 91-9. Bröstcancerfonden har ett 90-konto, vilket innebär att fonden står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. www.brostcancerfonden.se

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

För mer information:

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, 070-918 65 62

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande BRO, 070-288 49 39
Helena Janlöv-Remnerud, mottagare av BRO:s Utmärkelse 2015, 070-879 64 39

tags

  • Corporate
  • Cancer