Losec nu tillgängligt i matbutiker

fredag, 16 oktober 2015

Läkemedelsverket har godkänt försäljning av Losec (omeprazol), ett läkemedel mot refluxsjukdom i svensk dagligvaruhandel. Det receptfria läkemedlet kommer att finnas tillgängligt på COOP, Willys, Hemköp och MatHem, samt på vissa bensinstationer runt om i landet. Losec är ett svenskt läkemedel som forskades fram av AstraZeneca i Göteborg. Det produceras på AstraZenecas tillverkningsanläggning i Södertälje, och var 2014 det åttonde största egenvårdsläkemedlet i Sverige (1).

En stor andel av Sveriges befolkning, ca 1 av 4, har återkommande besvär med halsbränna eller sura uppstötningar och tar ibland medicin mot detta. (2). Omeprazol, den aktiva substansen i Losec, är Sveriges mest använda preparat för korttidsbehandling i egenvård av dessa besvär och läkemedlet har funnits receptfritt på apotek i Sverige sedan 1999.

Läkemedelsverket har ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ett receptfritt läkemedel ska få säljas på andra ställen än apotek. Några av kriterierna är; att läkemedlet skall lämpa sig för egenvård, att substansen har varit tillgängligt som receptfritt läkemedel via apotek under tillräckligt lång tid och att allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet.

- Vi är glada över att kunna göra Losec mer lättillgängligt för personer som har problem med tillfällig halsbränna och reflux, säger Erik Arver, Director Established Brands på AstraZeneca Nordic-Baltic. Det var ett naturligt steg, Losec är ett av de vanligaste receptfria läkemedlen i Sverige och många andra receptfria läkemedel finns redan i dagligvaruhandeln, fortsätter Erik. Vi vet att det underlättar för många som har långt till närmsta apotek att kunna få tillgång till ett läkemedel som lindrar och behandlar symtom som ibland kan vara mycket besvärliga.

Losec - en svensk framgångssaga

Losec (omeprazol) är en av Sveriges största exportsuccéer genom tiderna. Läkemedlet forskades fram och utvecklades av AstraZeneca i Mölndal utanför Göteborg under slutet av 70- och början av 80-talet. Läkemedlet var världens första så kallade ”protonpumpshämmare” (verkningsmekanismen för Losec som medför minskad mängd syra som produceras i magen) när den lanserades 1988 – och läkemedlet blev snabbt världsledande. Åtta år efter lanseringen var det världens mest sålda läkemedel. Med omeprazol har behandlingen av magsår och refluxsjukdom väsentligt förändrats, från en livshotande sjukdom till en åkomma som kan behandlas med tablettbehandling på en vecka.

Behandling med Losec

Den förpackning av Losec som kommer att finnas tillgänglig inom dagligvaruhandeln är 7 tabletter i styrkan 20 mg. Behandlingen är avsedd för korttidsbehandling av vuxna patienter med tillfällig halsbränna. Om symtomen inte går över efter en 14 dagars behandling eller om man har andra samtida symtom från mage-tarmkanalen är gravid, ammande eller planerar att bli gravid skall man dock inte behandla i egenvård utan istället kontakta läkare. Det är alltid viktigt att man läser bipacksedeln noggrant vid behandling med receptfria läkemedel. (3)

Refluxsjukdom

Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och ibland en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

För ytterligare information kontakta:

Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic
Mail: petra.eurenius@astrazeneca.com, Mobil: 0709 186562

Referenser:
1. Försäljningsstatistik www.lif.se
2. 1177.se (Vårdguiden)
3. http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19971219000076

916022.011 10,2015 SE

tags

  • Mage