Delårsrapport för första kvartalet 2015 - sammanfattning

Fredag, 24 april 2015

Det finansiella resultatet för kvartal 1 2015 ger stöd åt upprepad helårsprognos för 2015.

 • Totala intäkter (definierat som produktförsäljning och intäkter från externa samarbeten1) ökade med 1% i fasta valutakurser 2 (CER) till 6 057 MUSD (Q1 2014: 6 460 MUSD)
 • Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade med 3% till 1,08 USD i takt med att vi fortsätter att investera i att uppnå ledarskap inom forskningen.
 • Det redovisade rörelseresultatet ökade med 15% till 933 MUSD (Q1 2014: 836 MUSD)

Uppnå ledarskap inom forskningen: vår fokuserade, accelererade och forskningsbaserade portfölj fortsätter att leverera ett starkt nyhetsflöde; ansökningar om 7–8 potentiella NME:er under 2015–16 fortskrider enligt plan.

 • 13 NME:er finns i fas III eller är under registrering.
 • USA-ansökan för godkännande av lesinurad mot gikt och saxagliptin/dapagliflozin mot diabetes
 • Positiva fas III-data för PT003 mot KOL.
 • Positiva fas IIb-data för anifrolumab mot lupus och investeringsbeslut för fas III.
 • Positiva fas III-data för Brilinta för patienter med tidigare hjärtinfarkt, samt registreringsansökningar i USA och EU.
 • Senaste resultat för AZD9291 mot icke-småcellig lungcancer visade på stark klinisk nytta med 13,5 månaders progressionsfri överlevnad.
 • Särläkemedelsstatus beviljas av amerikanska FDA för tremelimumab mot mesteliom och selumetinib mot uveal melanom.
 • Fast-track status beviljades av amerikanska FDA för MEDI4736 mot icke-småcellig lungcancer och MEDI8897 för behandling av luftvägsinfektion orsakad av RSV-viruset hos små barn.

Tillbaka till tillväxt: tillväxtplattformarna ökade med 13% under kvartalet, vilket motsvarar 56% av de totala intäkterna.

 • Brilinta/Brilique: 45% tillväxt under kvartalet, vilket understöddes av publiceringen av positiva PEGASUS-resultat på ACC-konferensen i mars.
 • Diabetes: ökade med 47%, understött av en särskilt god tillväxt för Farxiga/Forxiga.
 • Sjukdomar i andningsvägarna: vår växande verksamhet inom sjukdomar i andningsvägarna ökade med 7%, med stabil försäljning av Symbicort och starkt resultat för Pulmicort.
 • Tillväxtmarknaderna: växte med 18% under kvartalet, med stöd av en tillväxt på 28% i Kina, där försäljningen inom sjukdomar i andningsvägarna ökade med 35%.
 • Japan: försäljningen minskade 2% under kvartalet på grund av de slutliga effekterna av de föreskrivna prissänkningarna som görs vart annat år.

Vårt fokus på externa samarbeten accelererar i linje med vår affärsmodell och skapar ytterligare värde för patienter och aktieägare tack vare den starka forskningsportföljen.\

 • Samarbetsavtal med Daiichi Sankyo i USA avseende marknadsföring av Movantik, som lanserades i mars mot opioid-inducerad förstoppning; överenskommelsen innefattade 200 MUSD i förskott som extern samarbetsintäkt, vilket ingår i de totala intäkterna för Q1 2015.
 • Strategiskt samarbete med Celgene Corporation för att utveckla vår immunonkologi-portfölj mot blodcancer.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
”Våra lovande resultat under kvartalet ger stöd åt vår helårsprognos. De totala intäkterna ökade med 1%, där tillväxtplattformarna står för 56%, efter särskilt starka resultat på tillväxtmarknaderna och för Brilinta/Brilique. Vårt samarbetsavtal för Movantik i USA är ett bra exempel på hur vi kommer att föra ut viktiga läkemedel till patienter och hur detta kan ge ett värde för externa samarbeten till våra aktieägare.
”Vår portfölj har utvecklats väl inom alla våra terapiområden. Höjdpunkter innefattar de positiva första resultaten från PINNACLE-programmet i fas III för vårt läkemedel PT003 mot sjukdomar i andningsvägarna samt data från PEGASUS-studien för Brilinta/Brilique mot hjärt-/kärlsjukdomar. Vi fick två godkända ansökningar för nya läkemedel, samt två särläkemedel och två godkännanden om fast-track status av FDA. Vi ser fram emot att presentera närmare uppgifter under året.
”Vi har också fortsatt att stärka vår cancer-verksamhet och har nu 72 prövningar på gång, bland annat 31 inom immunonkologi. De senaste resultaten för AZD9291, som visade på stark klinisk nytta, med 13,5 månaders progressionsfri överlevnad och fast-track status av FDA för MEDI4736, vilka båda är avsedda för patienter med lungcancer, visar på vilka snabba framsteg vi gör på det här området. Vår strategiska allians med Celgene, ledande inom hematologi, kommer att maximera potentialen av våra immunonkologitillgångar för de mycket viktiga hematologi-indikationerna, och vårt samarbete med Innate Pharma kommer att ytterligare stärka vår verksamhet inom immunonkologi.”

Vi räknar med fortsatt starkt nyhetsflöde kring forskningsportföljen under året, bland annat:

 • Kommande registreringsansökningar för AZD9291 mot icke-småcellig lungcancer och cediranib mot äggstockscancer och brodalumab mot psoriasis.
 • Kommande regulatoriska beslut för Iressa mot icke-småcellig lungcancer, Brilinta/Brilique för patienter med tidigare hjärtinfarkt, lesinurad mot gikt, saxagliptin/dapagliflozin vid diabetes typ II.

Prognos för 2015:
Bolaget upprepar den prognosen som gavs den 6 mars 2015

 • Helår 2015 Totala intäkter förväntas minska med medelhög ensiffrig procentuell siffra (mid single-digit)
 • Vinst per aktie (Core EPS ) väntas öka med en låg ensiffrig procentuell siffra (low single digit percent) .


1Ytterligare detaljer om presentationen av de totala intäkterna finns i tillkännagivandet som offentliggjordes av Företaget den 6 mars 2015.
2 Alla tillväxtsiffror är i fasta valutakurser

---------------------

Den fullständiga pressreleasen på engelska hittar du som bifogad pdf. (PDF 438kb)

Telekonferens för media

Välkommen att delta i telekonferens med början kl. 10.00 (09.00 BST). Var vänlig och ring in 10 minuter före utsatt starttid

En sammanfattande presentation kommer att finnas i vårt pressrum på vår webbplats www.astrazeneca.com kl. 09.50 (08.45 BST)

Telefonnummer för telekonferensen:

Kostnadsfritt nummer Lokalt nummer
Storbritannien 0800 694 2370 +44 (0) 1452 557749
Sverige 0200 883 079 eller 08506 19578
USA 1866 977 7645 +1 (631) 514 2520
Reservnr: +44 1452 557749

Ange som kod: 74514752. Du måste ange den här koden för att komma med i konferensen.

Användbar information:
Full Year 2014 Financial Results Statement
First Quarter 2014 Financial Results Statement
AstraZeneca’s strategy update on 18th November 2014

Kontaktpersoner:

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (Storbritannien/Globalt)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (Storbritannien/Globalt)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (Storbritannien/Globalt)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sverige)
Michele Meixell +1 302 885 6351 (USA)

tags

 • Corporate