Delårsrapport AstraZeneca PLC för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2015

torsdag, 5 november 2015

Utvecklingen i sammandrag

  • Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) har ökat med 2% för de första nio månaderna, vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under tredje kvartalet ökade med 8%
  • Totala intäkter för de första nio månaderna var stabila; bruttomarginalen för kärnverksamheten ökade med 1 procentenhet till 83.3%
  • Den solida försäljningen stöttade fortsatta investeringar i FoU. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade 18% under tredje kvartalet, och speglar igångsättandet av flera viktiga cancerstudier.
  • Försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 3% under tredje kvartalet; ökade med 2% för de första nio månaderna
  • Höjd prognos för helåret 2015 för totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) vid fasta valutakurser

Affärsverksamheten under de första nio månaderna i sammandrag

Tillväxtplattformarna växte med 10% och svarade för 57% av de totala intäkterna:
1. Andningsvägar: +8%, inklusive 38% försäljningstillväxt på tillväxtmarknaderna under tredje kvartalet
2. Brilinta/Brilique: +44%; tillväxt i USA under tredje kvartalet med 73%
3. Diabetes: +26%, inklusive 73% försäljningsökning på tillväxtmarknaderna
4. Tillväxtmarknader: +12%. Försäljningstillväxt i Kina med 17% (tredje kvartalet 2015: +11%)
5. Japan: +3 %, med en försäljningstillväxt under tredje kvartalet på 6%

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

"Jag är nöjd med framstegen vi gör. Vi fortsätter att fokusera på genomförandet av våra planer för tillväxtplattformarna och forskningsportföljen. Vi har ytterligare arbete att göra när det gäller vår ansökan för saxagliptin/dapagliflozin-kombinationen inom Diabetes, men nyheten om en betydande uppdatering av förskrivningsinformationen för Brilinta följdes av accepterandet av flera ansökningar om registrering och påskyndad granskning inom cancer, andningsvägar och lupus. I synnerhet behöll vi momentum för utvecklingen av vår intressanta cancer-portfölj med fyra prioriterade granskningar (Priority Reviews) och Fast Track status samt stöttande data vid viktiga kongresser.

Dagens uppgradering av helårsprognosen bygger på vårt finansiella resultat för de första nio månaderna, inklusive en vinstökning på 8% i per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under tredje kvartalet. 2016 kommer att bli ett avgörande år för vår strategiska resa när vi ställs inför effekterna av att ensamrätten förloras för Crestor i USA. När vi ser framåt kommer emellertid fortsatt stark utveckling för våra tillväxtplattformar och flera förväntade lanseringar i kombination med vårt ökade fokus på kostnader och kassaflöde, att hjälpa oss att uppväga kortsiktiga motvindar och få AstraZeneca att återgå till hållbar tillväxt."

En sammanfattning av resultatet på svenska hittar du här: (PDF 380kb)

Den fullständiga rapporten på engelska hittar du här (PDF 2011kb)

tags

  • Corporate