AstraZeneca tillkännager uppdaterade data om progressionsfri överlevnad för forskningssubstansen AZD9291 mot icke småcellig lungcancer

Fredag, 17 april 2015

Uppdaterade data som presenterades vid European Lung Cancer Conference 2015 visar en fördröjning av tumörprogression på över ett år

AstraZeneca meddelar i dag senaste data från den pågående AURA-studien av AZD9291 på patienter med avancerad icke småcellig lungcancer med mutationspositiv epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFRm) som också har den T790M-resistenta mutationen. Dessa data visade på en progressionsfri medianöverlevnad (PFS) på 13,5 månader (95 % konfidensintervall (CI) 8,3 månader till ej beräkningsbart (NC))1. PFS-fynden avser oberoende granskade data från 63 patienter med T790M-tumörer som har behandlats med AZD9291 i en dos på 80 mg per dag, och bygger på att enbart 38 % av patienterna hade tumörprogression.

Uppdaterade data visar också en total responsfrekvens på AZD9291 80 mg på 54 % (95 % CI 41 % till 67 %) och i median en bibehållen responsfrekvens i upp till 12,4 månader (95 % CI 8,3 månader till NC).

Dr Pasi A. Jänne MD, PhD, huvudprövare för AURA-studien och chef för Lowe Center for Thoracic Oncology Dana-Farber Cancer Institute samt professor i medicin vid Harvard Medical School, presenterade den senaste analysen vid European Lung Cancer Conference (ELCC) 2015 i Genève, Schweiz. Han betonade den tydliga aktiviteten hos AZD9291 manifesterad i avgörande kliniska parametrar. ”Det finns för närvarande få behandlingsalternativ tillgängliga för patienter med avancerad icke småcellig lungcancer och EGFRm som får tumörprogression på grund av en andra mutation som kallas T790M. Dagens behandlingsalternativ är vanligtvis begränsad till kemoterapi eller upprepad behandling med EGFR-tyrosinkinashämmare. I takt med att kliniska data från AURA fortsätter genereras, och att trenden för den progressionsfria överlevnaden, samt att varaktig klinisk respons bibehålls, ökar möjligheterna för att AZD9291 kan komma att övervägas som ett framtida behandlingsalternativ för patienter med icke småcellig lungcancer och EGFRm i långt framskridet stadium.”

AZD9291 är en selektiv, irreversibel EGFR-tyrosinkinashämmare (TKI) som tas en gång per dag. Den är avsedd att rikta in sig på både de aktiverande mutationerna, EGFRm samt T790M mutationen, det vill säga den genetiska mutation som svarar för TKI-behandlingsresistens hos EGFRm i upp till cirka två tredjedelar av fallen av avancerad icke småcellig lungcancer. Det finns för närvarande inga behandlingar som är specifikt godkända för patienter som har avancerad icke småcellig lungcancer med EGFRm och T790M-mutationer.

Antoine Yver, Head of Oncology, Global Medicines Development, AstraZeneca, säger: ”Vi arbetar intensivt med att utveckla nya läkemedel som är inriktade på att fylla de betydande behov inom lungcancervården som för närvarande inte är tillgodosedda genom att fokusera på de genetiska faktorer som ligger bakom sjukdomen. Vi siktar på en registreringsansökan för AZD9291 i USA under årets andra kvartal. Inom vårt omfattande kliniska forskningsprogram undersöks också möjligheterna att sätta in AZD9291 vid tidigare stadier av sjukdom och i kombination med andra läkemedel som är under utveckling, däribland immunonkologimolekyler. Med hjälp av denna övergripande strategi är vårt mål att utveckla ett brett spektrum av möjliga behandlingsalternativ för patienter med EGFR-mutationspositiv icke småcellig lungcancer.”

Under den pågående AURA-studien i fas I/II undersöks AZD9291 hos patienter med avancerad icke småcellig lungcancer och sjukdomsprogression efter behandling med EGFR-TKI. Den 2 december 2014 fanns 283 patienter med EGFR-muterad avancerad icke småcellig lungcancer och förvärvad resistens mot EGFR-TKI:er med i programmet – 31 patienter med dosökning och 252 patienter i utvidgade kohorter. Av dessa patienter hade 163 T790M-muterade tumörer, bekräftat av centrala tester1. De resultat som presenterades vid ELCC är uppdateringar av tidigare inrapporterade data som presenteras vid European Society for Medical Oncology 20142.

Hos patienter som behandlas med AZD9291 80 mg är den vanligaste av alla biverkningar av någon grad hudutslag, 38 % (0 % grad ≥3) och diarré, 36 % (1 % grad ≥3). Prövarbedömda behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥3 uppträdde hos 14 % av patienterna.

Per den 19 mars 2015, med över 1 000 patienter som fått AZD9291 i alla studier, rapporterades grupperade händelser av interstitiell lungsjukdom (ILS) hos cirka 2,7 % av patienterna (27 incidenter): tolv oönskade händelser (CTCAE) grad 1-2, 13 grad ≥3; två för närvarande ej klassificerade. Av dessa var det totalt tre patienter som rapporteras ha dött på grund av ILS (grad 5).

AstraZeneca undersöker för närvarande också AZD9291 som primärbehandling för patienter som har icke småcellig lungcancer med EGFRm, och i kombination med MEDI4736 (anti-PDL1-immunoterapi), selumetinib (MEK-hämmare) och AZD6094 (MET-hämmare) på icke småcellig lungcancer. Preliminära data kommer att presenteras vid ASCO:s (American Society of Clinical Oncology) årsmöte 2015.

NOTES TO EDITORS

Jänne PA, et al. A Phase I study of AZD9291 in patients with EGFR-TKI-resistant advanced NSCLC – updated progression-free survival and duration of response data. Presented at the European Lung Cancer Conference (ELCC) Annual Meeting, Geneva; 15-18 April 2015.

2 Yang, J, et al. Updated safety and efficacy from a Phase 1 study of AZD9291 in patients (pts) with EGFR-TKI-resistant non-small cell lung cancer (NSCLC). Presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO) Annual Meeting, Madrid; 26-30 September 2014. Abstract available at: https://www.webges.com/cslide/library/esmo/browse/search/bjy#9f9C033w. Accessed March 2015.

About AZD9291

AZD9291 is an investigational, highly selective, irreversible inhibitor of both activating sensitising EGFRm and the resistance mutation, T790M, while sparing the activity of wild type EGFR.2 AZD9291 is also designed to achieve minimal or no activity against two biological receptors, known as the insulin receptor and insulin-like growth factor receptor (IFGR), in order to avoid the potential for hyperglycaemia. Hyperglycaemia (high blood sugar) can lead to patients requiring treatment with additional medications.

Patients who have the EGFRm form of NSCLC, which occurs in 10-15 percent of NSCLC patients in Europe and 30-40 percent of NSCLC patients in Asia , are particularly sensitive to treatment with currently available EGFR TKIs, which block the cell signalling pathways that drive the growth of tumour cells. However, tumour cells almost always develop resistance to treatment, leading to disease progression. In up to approximately two-thirds of patients with EGFRm advanced NSCLC, this resistance is caused by a secondary mutation known as T790M. There are currently no treatments specifically approved specifically for EGFRm T790M advanced NSCLC.

AZD9291 has been granted Breakthrough Therapy designation, Orphan Drug and Fast Track status by the US Food and Drug Administration (FDA).

About AstraZeneca in Oncology

Oncology is a therapeutic area in which AstraZeneca has deep-rooted heritage. It will be potentially transformational for the company’s future, becoming the sixth growth platform. Our vision is to help patients by redefining the cancer treatment paradigm and one-day eliminate cancer as cause of death. By 2020, we are aiming to bring six new cancer medicines to patients.

Our broad pipeline of next-generation medicines is focused on four main disease areas - ovarian, lung, breast, and haematological cancers. These are being targeted through four key platforms – immuno-oncology, the genetic drivers of cancer and resistance, DNA damage repair and antibody drug conjugates.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com

CONTACTS

Media Enquiries

sra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)
Michele Meixell + 1 302 885 6351 (US)

Investor Enquiries

Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 mob: +44 7818 524185
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627
Craig Marks +44 20 7604 8591 mob: +44 7881 615764
Christer Gruvris +44 20 7604 8126 mob: +44 7827 836825

tags

  • Cancer