AstraZeneca investerar i ny anläggning i Södertälje för tillverkning av biologiska läkemedel

Måndag, 18 maj 2015

AstraZeneca meddelar i dag sina planer på att investera cirka 285 miljoner USD i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Gärtuna utanför Södertälje. Den nya anläggningen kommer fokusera på fyllning och packning av proteinläkemedel. Det förväntas att den nya enheten kommer att producera läkemedel till kliniska prövningsprogram för AstraZeneca och Medimmune, koncernens globala forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel, från slutet av 2018. Den kommer att vara helt driftklar för att leverera kommersiella produkter 2019.

I Södertälje finns i dag AstraZenecas största internationella tillverkningsenhet för tabletter och kapslar. Enheten fungerar även som lanseringssite för bolaget, vilket innebär att det finns särskilda funktioner på plats för att ta över och utveckla storskaliga produktionsmetoder för nya läkemedel i ett nära samarbete med vår forsknings- och utvecklingsorganisation. Genom att placera den nya tillverkningsanläggningen i Södertälje kommer företaget att kombinera sina expertkunskaper när det gäller biologiska läkemedel med den väletablerade kultur av verksamhetsoptimering som finns inom den svenska produktionsenheten.

Den planerade investeringen kommer, under förutsättning att lokala myndigheter ger nödvändiga tillstånd, att skapa mellan 150 och 250 högkvalificerade nya jobb vid AstraZeneca fram till 2019.

Pascal Soriot, Chief Executive Officer, säger: ”Det är här en strategiskt viktig investering för AstraZeneca som stödjer våra accelererande kliniska program för biologiska läkemedel, som nu svarar för ungefär hälften av vår forskningsportfölj. Vi räknar med att avsevärt öka produktionen av nya läkemedel för specialistvård de kommande åren, främst inom biologiska läkemedel. Den här nya anläggningen kommer att ge oss större kapacitet och flexibilitet att hantera kliniska prövningar, och den kommer även att spela en viktig roll i vår framtida kommersiella produktion.”

Den planerade investeringen på 285 miljoner USD utgör den första fasen i ett potentiellt tredelat program som syftar till att utvidga AstraZenecas kapacitet för tillverkning av biologiska läkemedel. Ytterligare investeringsbeslut rörande de senare faserna kommer att tas under åren som kommer.

Jan-Olof Jacke, VD för AstraZeneca AB, säger: ”Att bygga upp vad som kommer att bli en anläggning i världsklass inom det här området är inte bara viktigt för AstraZeneca. Vi tror att det även kommer att addera värde till den svenska och nordiska life science sektorn genom att stärka kompetensbasen. Södertälje kommer även att övervägas för de efterföljande faserna i vårt program, som syftar till att utvidga vår globala tillverkningskapacitet av biologiska läkemedel. Förutom starka, interna resurser och tillgången till en högt kvalificerad arbetsstyrka inom life scienceområdet, ser vi positivt på signalerna från den svenska regeringen rörande en konkurrenskraftig och understödjande miljö för företagsinvesteringar.”
 

Den nya tillverkningsanläggningen i Sverige kommer att stödja utvecklingen av läkemedelskandidater inom våra huvudsakliga behandlingsområden och anpassas efter de investeringar som görs i befintliga centrum för biologisk tillverkning, exempelvis utvidgningen i Frederick i delstaten Maryland som tillkännagavs i november.

NOTES TO EDITORS

Om AstraZeneca i Södertälje

I Södertälje har AstraZeneca en av de största produktionsanläggningarna för läkemedel i hela världen. Våra anläggningar finns i Snäckviken och Gärtuna, där vår nya anläggning kommer att etableras. I Södertälje finns även huvudkontoret för AstraZenecas marknadsbolag för Norden/Baltikum, samt ett antal stödfunktioner. Här finns för närvarande 3 800 medarbetare. De läkemedel som levereras från den svenska verksamheten står för cirka 35 % av AstraZenecas totala omsättning. År 2013 exporterade AstraZeneca läkemedel från Sverige för 39 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar ungefär 3,5 % av den totala svenska varuexporten.

Om AstraZenecas arbete med biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är under utveckling inom alla våra terapiområden. På AstraZeneca håller vi på att omvandla vår verksamhet för att göra den mer hållbar och lönsam genom inriktning på läkemedel för specialistvård, tekniska hjälpmedel och biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel, eller stora molekyler, utgör nu hälften av vår forskningsportfölj, och över 30 molekyler är under klinisk utveckling. En stor del av vårt arbete med biologiska läkemedel fokuseras på särskilt definierade eller biologiskt inriktade populationer, som fastställs av sjukdomens vetenskapliga spridningsväg och molekylens verkningssätt. Biologiska läkemedel har revolutionerat medicinen och gjort det möjligt att behandla avancerade sjukdomar, däribland olika former av cancer och autoimmuna sjukdomstillstånd. Användningen av biologiska läkemedel har blivit en viktig källa till innovationer och en ökande andel av de mest kommersiellt framgångsrika nya läkemedlen på marknaden i dag är just biologiska läkemedel.

Om MedImmune

MedImmune , koncernens globala forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel. MedImmune är banbrytande inom innovativ forskning och utforskar nya vägar inom olika viktiga behandlingsområden, däribland sjukdomar i andningsvägarna, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, kardiovaskulära och metabola sjukdomar; onkologi, neurovetenskap, samt infektioner och vacciner. MedImmunes huvudkontor finns i Gaithersburg, Maryland och är ett av AstraZenecas tre strategiska forsknings- och utvecklingscentra. Mer information finns på: www.medimmune.com

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se 

CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (Storbritannien/internationellt)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (Storbritannien/internationellt)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (Storbritannien/internationellt)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sverige)
Michele Meixell + 1 302 885 6351 (USA)

Investor Enquiries

Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 mobil: +44 7818 524185
Karl Hård +44 20 7604 8123  mobil: +44 7789 654364
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mobil: +44 7884 735627
Craig Marks +44 20 7604 8591 mobil: +44 7881 615764
Christer Gruvris +44 20 7604 8126 mobil: +44 7827 836825

tags

  • Corporate
  • Anläggningar
  • Produktion