AstraZeneca startar samarbeten för användning av CRISPR-teknologin för genredigering inom företagets samtliga forskningsplattformar

Torsdag, 29 januari 2015

AstraZeneca meddelar idag fyra nya forskningssamarbeten som syftar till att utnyttja kraften av CRISPR, en banbrytande genredigeringsteknik, inom hela forskningsplattformen till företagets samtliga kärnterapiområden. Denna teknik gör det möjligt för AstraZeneca att identifiera och validera nya läkemedelsmål i prekliniska modeller som mer liknar mänskliga sjukdomar. AstraZeneca kommer att dela cellinjer och substanser med sina samarbetspartners och tillsammans med dem publicera resultaten av tillämpningen av CRISPR-teknik i vetenskapliga tidskrifter, vilket bidrar till en bredare vetenskapliga utveckling inom området. Dessa samarbeten kompletterar AstraZenecas interna CRISPR-program och kommer att bygga på företagets "öppen innovation" -inställning till forskning och utveckling.

Dr. Mene Pangalos, Executive Vice President, Innovative Medicines, AstraZeneca " CRISPR är ett enkelt, men ändå kraftfullt verktyg som gör att vi kan förändra gener av potentiell betydelse i sjukdomars reaktionsvägar och undersöka effekterna av dessa ändringar på ett mycket exakt sätt ". Genom att kombinera avancerad vetenskap från våra labb med dessa vida berömda akademiska och industriella partners, kommer vi att kunna integrera denna banbrytande teknik i vår forskning och hjälpa till att påskynda upptäckten av nya behandlingar för patienter"

Det fullständiga pressmeddelandet på engelska hittar du här. (PDF 43kb)

Video som beskriver CRISPR-tekniken.

Kontaktpersoner:

The Wellcome Trust Sanger Institute Media Enquiries

Mary Clarke +44 1223 492368

The Innovative Genomics Initiative Media Enquiries

Pat Reilly +1 415 277 6971 mob: +1 415 990 318

Thermo Fisher Scientific Media Enquiries

Ronald O’Brien +1 781 622-1242 mob: +1 781 690-7553

AstraZeneca Media Enquiries

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Karen Birmingham +44 20 7604 8120 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)
Michele Meixel + 1 302 885 6351 (US)

AstraZeneca Investor Enquiries

Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 mob: +44 7818 524185
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627
Craig Marks +44 20 7 604 8591 mob: +44 7881 615764
Christer Gruvris +44 20 7604 8126 mob: +44 7827 836825

tags

  • Corporate
  • Forskning och utveckling