Hyllad bröstcancerspecialist får prestigefylld utmärkelse

onsdag, 15 oktober 2014

BRO:s Utmärkelse 2014 tilldelas docent Barbro Linderholm, överläkare vid den onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon är specialiserad inom bröstcancer och uppmärksammas av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) för sitt breda engagemang på området och för att hon alltid sätter patienterna främst.

Utmärkelsen delas ut idag vid en ceremoni på Hotell Nordic Sea i Stockholm.

Barbro Linderholm får BRO:s Utmärkelse 2014, som delas ut i samarbete med Astra Zeneca, för att hon ”alltid sätter patienterna främst samt för hennes forskningsinsatser för kvinnor med trippelnegativ bröstcancer, spridd bröstcancer och män med bröstcancer både i Sverige och utomlands, samt för utbildning i bröstcancervård i Tanzania”.

Barbro Linderholm, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får ta emot BRO:s Utmärkelse 2014. Hon hyllas av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation i samarbete med Astra Zeneca.

– Jag är oerhört glad och hedrad. Att som läkare få en utmärkelse från en patientorganisation betyder allt. Det är det finaste erkännande man kan få, säger Barbro Linderholm.

Hon specialiserade sig som onkolog år 2000 och har sedan dess hunnit med en rad forskningsprojekt – alla med inriktning på bröstcancer. Barbro Linderholm är också knuten till Karolinska Institutet där hon inom ramen för ett EU-projekt arbetar med att utveckla den individualiserade behandlingen genom att identifiera så kallade behandlingsprediktiva markörer, viktiga ledtrådar när man försöker ta reda på vilken behandling som kommer att ge bäst effekt för varje patient.

Ett av Barbro Linderholms specialområden som forskare är det som kallas trippelnegativ bröstcancer. Det innebär att tumören varken är känslig för östrogen, progesteron eller det som kallas HER2. Trippelnegativ bröstcancer är ofta aggressiv och studier har visat att risken för spridning är större än vid andra typer av bröstcancer. Men Barbro Linderholm och hennes kollegor har identifierat nya markörer som är till god hjälp när det gäller att förbättra prognosen för kvinnor med denna cancerform.

De senaste decennierna har utvecklingen gått snabbt framåt och det är nu möjligt att ge mer individanpassad behandling, skräddarsydd för varje enskild patient:

– Idag vågar vi vara betydligt mer optimistiska än tidigare. Vi har effektiva behandlingar och återfallsrisken är liten. Och även om man drabbas av återfall har vi nu goda möjligheter att behandla patienterna så att överlevnaden förlängs med bibehållen livskvalitet, säger Barbro Linderholm.

Varje år får ungefär 1 500 kvinnor i Sverige besked om att deras bröstcancer har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av kroppen. Det innebär att sjukdomen går in i en alltmer
kritisk fas där behovet av professionellt stöd ihop med saklig information om sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter blir ännu viktigare.

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, tycker att det är ett privilegium att få uppmärksamma en forskare som är verksam just på detta angelägna område:

– Livssituationen för de hårdast drabbade kvinnorna har hittills inte uppmärksammats tillräckligt. De kan inte botas, men vissa lever länge med kronisk cancer och behöver bästa tänkbara hjälp. Barbro Linderholm är en av de rosa hjältar som gör ovärderliga insatser genom både sin forskning och sitt engagemang för bröstcancersjuka och deras närstående.

Om BRO och Bröstcancerfonden

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, har över 11 500 medlemmar. BRO driver verksamhet genom lokala bröstcancerföreningar i hela landet. www.bro.se

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av BRO och har plusgiro 90 05 91-9. Bröstcancerfonden har ett 90-konto, vilket innebär att fonden står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. www.brostcancerfonden.se

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

För mer information:  
   
Elizabeth Bergsten Nordström 070-288 49 39
Petra Eurenius 070-918 65 62