Forskningsinsatser för svensk kardiologi uppmärksammas

torsdag, 8 maj 2014

Oscar Braun får 2014 års stipendium inom akuta koronara syndrom, utlyst av Svenska Cardiologföreningen och AstraZeneca.

Idag tilldelas Oscar Braun, verksam vid avdelningen för kardiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund ett forskningsstipendium på 120 000 kr. Stipendiet utlyses varje år för att stimulera klinisk forskning inom området akuta koronara syndrom. Oscar Brauns forskning studerar blodplättarnas roll vid inflammation och kranskärlsjukdom. Projektet förväntas ge värdefull ny information som kan leda till en bättre förståelse av sjukdomsmekanismer och behandlingsmöjligheter hos patienter med akut hjärtinfarkt.

Stipendiet, som instiftats av AstraZeneca och Svenska Cardiologföreningen delas i år ut för fjärde gången. Syftet är att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och uppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. Stipendiesumman är 120 000 kronor.

I motiveringen till stipendiet 2014 framgår att Oscar Brauns forskning visar nya aspekter av blodplättarnas roll vid blodstillning och olika inflammationstillstånd. Denna kunskap kan även leda till en bättre förståelse av processer som spelar roll vid akut hjärtinfarkt.

- Oscar Brauns forskning är en mycket viktig insats för att öka vår kunskap om blodplättarnas funktion vid svåra inflammationer. Blodplättarnas funktion spelar en stor roll vid hjärtinfarkt och projektet förväntas därför bidra till ny kunskap om sjukdomsmekanismer och behandlingsmöjligheter vid kranskärlsjukdom och akut hjärtinfarkt säger Frieder Braunschweig, vetenskaplig sekreterare i Svenska Cardiologföreningen och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

- Jag är väldigt glad över att få ta emot årets stipendium och det kommer att vara till stor hjälp för min fortsatta forskning kring blodplättarnas betydelse i ett större perspektiv, säger Oscar Braun, verksam vid avdelningen för kardiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Stipendiet delas ut i samband med Svenska Cardiologföreningens vårmöte i Malmö, den 8 maj 2014.

Svenska Cardiologföreningen

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, andra kardiologiintresserade svenska läkare och vetenskapsmän, blivande läkare samt företrädare för kardiologi närstående verksamheter. Föreningen fungerar som Svenska Läkarsällskapets sektion för kardiologi och som specialistförening i Sveriges Läkarförbund. Föreningens ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling.

Forskning om hjärt-kärlsjukdom behövs

Hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke orsakas vanligen av åderförkalkning. Trots stora framsteg vad gäller att förebygga och behandla dessa tillstånd utgör hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Behovet av ny kunskap och forskning är därför stort.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

För mer information

Frieder Braunschweig, vetenskaplig sekreterare, Svenska Cardiologföreningen, e-post frieder.braunschweig@karolinska.se

Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, tel 08-553 513 96, mobil 0709-186 562, e-post petra.eurenius@astrazeneca.com