AstraZenecas finansiella resultat för första kvartalet 2014. Sammanfattning:

torsdag, 24 april 2014

Intäkterna ökade 3% i fasta valutakurser (CER), med stöd av konsolideringen av hela diabetesfranchisen, som bidrog med 2 procentenheter av ökade intäkter, och starkt resultat inom de fem tillväxtplattformarna (Brilinta, diabetes, andningsvägar, tillväxtmarknader och Japan).

Betydande framsteg har gjorts för att uppnå ledarskap inom forskning i våra centrala terapiområden. FDA har tilldelat beteckningen genombrottsterapi (breakthrough therapy designation) till AZD9291 och olaparib har godkänts för prioriterad granskning (Priority Review). Investeringsbeslut avseende start av fas III har tagits för fyra nya molekylära substanser gällande sjukdomar inom cancer och andningsvägar.

Integrationen av BMS andel av diabetessamarbetet fortskrider enligt plan. Stark lansering av Farxiga i USA, fortsatt framgång i Tyskland och Forxiga godkänt i Japan.

AstraZeneca bibehåller sin prognos för 2014.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterade resultatet: "Under första kvartalet har vi sett fortsatt momentum i verksamheten och vår intäktsökning speglar det växande bidraget från de fem tillväxtplattformarna, vilka uppvisade starkt resultat.

Jag är nöjd med de betydande framsteg vi gör för att uppnå ledarskap inom forskning ivåra centrala terapiområden. Vi har bekräftat vårt beslut att gå vidare med fyra program till fas III inom cancer och andningsvägar. Tilldelningen av beteckningen genombrottsterapi (Breakthrough Therapy designation) till AZD9291 inom icke småcellig lungcancer och godkännandet av prioriterad granskning (Priority Review) för olaparib av FDA är en påminnelse om den framstående forskning som AstraZeneca kan erbjuda patienter.

Vi investerar i vår snabbt växande forskningsportfölj och i de centrala plattformar som är ryggraden i vår strategi för att återgå till tillväxt. För att ytterligare koncentrera vårt organisatoriska fokus, kommer vi att fortsätta att omfördela våra resurser till våra centrala prioriteringar och vidareutveckla möjligheter som maximerar värdet av vår forskningsportfölj och våra produkter.”


Intäkterna under första kvartalet uppgick till 6 416 MUSD, en ökning med 3% i fasta valutakurser (Q1 2013: 6 385 MUSD).

Rörelseresultatet för kärnverksamheten under kvartalet minskade 11% i fasta valutakurser till 1 952 MUSD.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade med 11% till 1,17 USD. Core EPS minskade trots ökade intäkter, främst på grund av investeringar i bolagets viktigaste tillväxtplattformar och snabbt utvecklande forskningsportfölj.

De fem tillväxtplattformarna svarade för 3,3 miljarder USD i intäkter under första kvartalet (+15% i fasta valutakurser).

o Brilinta/Brilique: vår trombocythämmare nådde en global försäljning under första kvartalet motsvarande 99 MUSD (+94% i fasta valutakurser).

o Diabetes: vi nådde en global försäljning för vår diabetesportfölj motsvarande 347 MUSD under första kvartalet (+106% i fasta valutakurser).

o Andningsvägar: Försäljningen för första kvartalet inom området andningsvägar uppgick till 1271 MUSD (+12% i fasta valutakurser).

o Tillväxtmarknader: Tillväxtmarknaderna ökade 11% i fasta valutakurser till 1 421 MUSD , med en tillväxt i Kina som ökade med 22% i fasta valutakurser.

o Japan: Försäljningen i Japan ökade med 13% i fasta valutakurser under kvartalet till 537 MUSD.

Vi fortsätter att göra betydande framsteg för att uppnå ledarskap inom forskning.

o Investeringsbeslut avseende fas III har tagits för MEDI4736, AZD9291, benralizumab och tralokinumab.

o För olaparib har fas III-studier påbörjats avseende metastaserad BRCAm bröstcancer.

o För brodalumab har fas III-studie påbörjats avseende psoriasisartrit.

o För selumetinib har en registreringsstudie påbörjats avseende metastaserat uvealt melanom.

o Bydureon Pen och särläkemedlet Myalept har godkänts av FDA.

o Kombinationsdata avseende saxagliptin och dapagliflozin har inlämnats för att presenteras vid American Diabetes Associations möte i juni.

o Vår forskningsportfölj i sen utvecklingsfas innehåller nu 11 nya molekylära substanser (NME) i fas III eller under registrering.


Prognos – AstraZeneca förväntar sig en låg till medelhög ensiffrig procentuell minskning av intäkterna i fasta valutakurser under 2014. I procent förväntas vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minska "in the teens"* i fasta valutakurser. Denna prognos bygger på antagandet att en generisk version av Nexium lanseras i USA i slutet av maj 2014.


--------------
* Ej direkt översättbart


Telekonferens för media
Välkommen att delta i telekonferens med början kl. 10.30 (09.30 GMT). Var vänlig och ring in 10 minuter före utsatt starttid på något av följande telefonnummer.


Storbritannien 0800 694 2370 +44 (0) 1452 557749
Sverige 0200 883 079 eller 08506 19578
USA (1866) 977 7645 1 (631) 514 2520
Reservnr: +44 (0) 1452 557749

Ange som kod: 29053021.

Bilderna för pressmötet kommer att vara tillgängliga här från 10:15 (09:15 GMT).


Länkar:
Delårsrapport första kvartalet 2014 (PDF 291kb)
AstraZeneca’s outline of its strategy on 21 March 2013
BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2013
Photography of AstraZeneca senior management, sites and logo

Kontaktperson media:
Jacob Lund+46 8 553 260 20 mob: +46 720 5602157

Kontaktpersoner Investor Relations:
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364
Jens Lindberg +44 20 7604 8414 mob: +44 7557 319729