AstraZeneca lanserar programmet Healthy Heart Africa mot högt blodtryck i Afrika

tisdag, 28 oktober 2014

AstraZeneca har idag lanserat ett program som syftar till att angripa problemen med högt blodtryck i Afrika. Healthy Heart Africa har utformats i konsultation och samarbete med icke-statliga organisationer (NGO’s) och lokala organisationer, internationella organisationer, hälsoexperter och myndigheter för att stödja de lokala hälso- och sjukvårdssystemen genom att öka medvetenheten om symptomen och riskerna med högt blodtryck samt erbjuda utbildning, screening, behandling och kontroller. Programmet kommer inledningsvis att lanseras i Kenya med planer att expandera till andra länder på kontinenten.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos personer över 45 år i Afrika. Kontinenten har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck, vilket ger patienter hög risk att utveckla allvarligare kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsjukdomar eller stroke. Tillsammans med sju partners– AMPATH, AMREF Kenya, Christian Health Association of Kenya, Jhpiego,Population Services Kenya, Mission for Essential Drugs and Supplies and Abt Associates – kommer AstraZeneca att driva fem demonstrationsprojekt för att testa olika sätt att möta de problem som för närvarande förhindrar tillgång till vård för patienter med högt blodtryck.

AstraZeneca har inlett programmet för att markera sitt engagemang för att förbättra hälsan för patienter i Afrika, genom att utnyttja sin vetenskapliga kompetens inom hjärt-kärlsjukdom – ett av kärnterapiområdena – för att göra en betydande insats inom det som håller på att bli en av kontinentens stora källor till dödlighet och sjuklighet. Programmet förstärker också bolagets ambitioner om långsiktig tillväxt i regionen. Healthy Heart Africa är det första programmet i sitt slag och har tre delar:

  • Utbildning och medvetenhet –öka medvetenheten om de riskfaktorer som är förknippade med högt blodtryck och hur man kan förebygga det, samt att förmå patienterna att söka screening.
  • Tillhandahålla riktlinjer för utbildning och behandling – stödja utbildning av hälso- och vårdpersonal och utarbeta riktlinjer med yrkessammanslutningar och det kenyanska hälsoministeriet för att säkerställa enhetlighet i nivån och kvaliteten på vården.
  • Tillgång och överkomliga priser – förbättra tillgången på behandling av högt blodtryck och säkerställa stabila leveranser av läkemedel till överkomliga priser som kalciumantagonister, ACE-hämmare och vätskedrivande hydroklortiazid (diuretika).

Projekten kommer att pågå under 12–18 månader och ska testa olika modeller för att fastställa de mest effektiva metoderna för att integrera behandling av högt blodtryck på befintliga hälsoplattformar, som USAID-stödda plattformar mot hiv/aids, nätverk med privat primärvård samt apotek och offentliga och religionsbaserade kliniker. Projekten kommer att genomföras främst i städer och omgivande områden i Kenyas centrala och västra län och kommer att utvärderas oberoende av varandra. De som ger bäst resultat kommer att föras vidare och utvidgas över hela landet och, på sikt, till andra delar av Afrika.

Mark Mallon, Executive Vice President, International på AstraZeneca, säger: ”Vi ser ett betydande medicinskt behov och har ett nära samarbete med myndigheter, hälsoexperter och samhällsorganisationer för att utforma ett program som kan ge en verklig och varaktig inverkan vad gäller identifiering, behandling och förebyggande av högt blodtryck i Afrika – ett program som erbjuder utbildning och behandling likväl som tillgång till läkemedel till överkomliga priser. Genom att ta ett helhetsgrepp på hälso- och sjukvården, etablera starka samarbeten och säkerställa ett lokalt ägande genom samverkan på alla nivåer inom hälso- och sjukvårdssystemet kan vi se till att Healthy Heart Africa blir ett hållbart program på lång sikt.”

Professor Elijah Ogola, Kenya Vice-President (East), Pan African Society of Cardiology, säger: ”Hjärt-kärlsjukdom ökar snabbt i Afrika och högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna. Enbart i Kenya har över 40 procent av den vuxna befolkningen högt blodtryck och det är viktigt att vi tidigt tar itu med detta växande problem genom att öka medvetenheten, behandlingen och kontrollfrekvensen. Vi välkomnar AstraZenecas program Healthy Heart Africa, som har potential att få betydande effekt på hjärt-kärlsjukdomarna i denna världsdel.”

Högt blodtryck är en ofta förbisedd icke smittsam sjukdom som medför att patienter löper hög risk att utveckla mer allvarliga kardiovaskulära sjukdomar som kranskärlssjukdom och stroke. Afrika har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck med hela 46 %, och en fjärdedel av alla förtida dödsfall i Afrika kan tillskrivas denna sjukdom*. AstraZenecas ambition är att genom programmet se till att 10 miljoner patienter med högt blodtryck får behandling för denna sjukdom per 2025, och stöder därmed Världshälsoorganisationens (WHO:s) mål ”25 by 2025”, vilket är en global ram för att förebygga och kontrollera icke smittsamma sjukdomar. Om man uppnår detta mål klarar man en fjärdedel av WHO:s samlade mål för högt blodtryck i Afrika.

–Slut–

*World Health Organisation Global Status Report on non-communicable diseases 2010. http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf.

NOTES TO EDITORS

About hypertension

Hypertension, or high blood pressure, is a major risk factor for cardiovascular disease, and indicates an increased risk of heart attack, heart failure, stroke and other complications. Hypertension causes 7.5 million deaths annually (12.8% of all deaths) and the risk of dying from hypertension in low and middle-income countries is more than double that in high-income countries.

Africa is home to the highest prevalence of people over 25 with raised blood pressure. In Africa, 25% of deaths under 60 are attributable to hypertension. In 2000, there were approximately 80 million adults with hypertension in Africa, current epidemiological data suggest that this figure will rise to 150 million by 2025. In contrast to developed regions, Africa has seen a steady increase in high blood pressure in both sexes since the 1990s. In Kenya alone, 44.5% of adults have raised blood pressure, which is one of the highest prevalence rates across Africa.

About AstraZeneca’s Healthy Heart Africa partners

AMPATH (The Academic Model Providing Access to Healthcare) was established in 2001 as part of the Ministry of Health's response to the HIV pandemic. With funding from USAID, AMPATH was able to rapidly scale up to become one of the largest and most comprehensive HIV programmes within the Ministry of Health. AMPATH represents a collaborative construct that is unique in Africa. It represents a North American consortium teamed with Moi University School of Medicine and Moi Teaching and Referral Hospital - with each member of the collaboration armed with a new sense of mission. That mission is for AMPATH to join with the Ministry of Health and new county governments to assist in creating comprehensive models of care that are responsive to the needs of the population. AMPATH continues to impact the community with innovative care interventions, research and training in the fields of HIV and non-communicable diseases and its response covers primary to tertiary care.

AMREF Kenya is Africa’s largest international health NGO. AMREF Kenya’s vision is for “lasting health change in Africa”: communities with the knowledge, skills and means to maintain their good health and break the cycle of poor health and poverty. With a focus on women and children, AMREF Kenya works with the most vulnerable communities to achieve lasting health change.

The Christian Health Association of Kenya (CHAK) is a leading national faith based organisation of protestant churches' health facilities and programmes from all over Kenya. Established in 1946, CHAK has the goal of promoting access to quality healthcare.

Jhpiego is an international, non-profit health organisation affiliated with The Johns Hopkins University. For more than 40 years, Jhpiego has empowered front-line health workers by designing and implementing effective, low-cost, hands-on solutions to strengthen the delivery of health care services for women and their families. By putting evidence-based health innovations into everyday practice, Jhpiego works to break down barriers to high-quality health care for the world’s most vulnerable populations.

Population Services Kenya (PS Kenya), which transitioned to PS Kenya in January 2014 but remains part of the Population Services International (PSI) global network, has been measurably improving the health of Kenyans since 1989. PS Kenya's approach harnesses the vitality of the private sector to improve health outcomes for “Sara”- their archetype that focuses their interventions. PS Kenya addresses the most serious health challenges affecting resource-poor and vulnerable communities in Kenya, including HIV/AIDS, reproductive health and family planning, and the greatest threats to children under five including malaria, diarrhoea, pneumonia and malnutrition.

Mission for Essential Drugs and Supplies (MEDS), is a medical supply chain and capacity building organisation. Its mission is to provide reliable, quality, affordable essential medicines, medical supplies, capacity building, quality control and other pharmaceutical services guided by Christian and professional values. MEDS is a Christian not-for-profit organisation registered as a Trust of the ecumenical partnership of the Kenya Conference of Catholic Bishops (KCCB) and the Christian Health Association of Kenya (CHAK).

Abt Associates is a mission-driven, global leader in research and programme implementation in the fields of health, social and environmental policy, and international development. Known for its rigorous approach to solving complex challenges, Abt Associates is regularly ranked as one of the top 20 global research firms and one of the top 40 international development innovators. The company has multiple offices in the U.S. and programme offices in more than 40 countries.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of cardiovascular, metabolic, respiratory, inflammation, autoimmune, oncology, infection and neuroscience diseases. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information please visit: www.astrazeneca.com


CONTACTS

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)
Michele Meixell + 1 302 885 6351 (US)

Investor Enquiries

Thomas Kudsk Larsen +44 20 7604 8199 mob: +44 7818 524185
Karl Hård +44 20 7604 8123  mob: +44 7789 654364
Anthony Brown +44 20 7604 8067 mob: +44 7585 404943
Eugenia Litz +44 20 7604 8233 mob: +44 7884 735627