AstraZeneca har slutfört rekrytering av patienter till klinisk studie om hjärtsjukdom

onsdag, 26 mars 2014

Nyheter från det globala kliniska prövningsprogrammet PARTHENON presenteras inför världens största kardiologikongress

AstraZeneca meddelar att rekryteringen av patienter till EUCLID-studien, en klinisk fas III-studie av Brilique (ticagrelor) med patienter med perifer artärsjukdom, har slutförts fyra månader före planerat slutdatum. Rekryteringen pågår också till SOCRATES och THEMIS, ytterligare två fas III-studier inom ramen för företagets största kliniska prövningsprogram. Studierna syftar till att ge en vetenskaplig förståelse av ticagrelor för behandling av fler patienter i olika högriskpopulationer.

Den senaste uppdateringen från prövningsprogrammet PARTHENON presenteras inför världens största kardiologikongress, den årliga vetenskapliga kongressen ACC (American College of Cardiology). EUCLID har randomiserat 13 887 patienter med perifer artärsjukdom (PAD) i 28 länder, varav 240 patienter från Sverige. Studien syftar till att utvärdera effekten av ticagrelor (som ensamt läkemedel) jämfört med klopidogrel (som ensamt läkemedel) på kardiovaskulära händelser samt säkerheten hos patienter med PAD.

Rekrytering pågår till ytterligare två studier

SOCRATES syftar till att jämföra ticagrelor med acetylsalicylsyra (ASA) i förebyggandet av allvarligare kärlrelaterade händelser hos patienter med akut ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA). THEMIS kommer att jämföra ticagrelor med placebo, utöver standardbehandling med acetylsalicylsyra, i det långsiktiga förebyggandet av allvarligare kärlrelaterade händelser hos patienter med typ 2-diabetes och koronar ateroskleros. Kärlrelaterade händelser definieras som kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke.

Ticagrelor används idag för att förhindra blodproppar. Den är en trombocythämmare i tablettform godkänd för behandling av akut kranskärlssjukdom. Läkemedlet är inte godkänt för behandling av patienter med ischemisk stroke, TIA, PAD eller för sekundär prevention hos patienter med tidigare genomgången hjärtinfarkt.

Om PARTHENON

AstraZeneca samarbetar för närvarande med över 4 000 kliniska prövare i fler än 30 länder inom PARTHENON-programmet och har etablerat partnerskap med ett antal framstående forskningsinstitutioner. PARTHENON kommer att resultera i en stor databas som ska ge en vetenskaplig förståelse av ticagrelor för en lång rad aterotrombotiska tillstånd.

  •  EUCLID har rekryterat 13 887 patienter globalt, däribland patienter vid 311 aktiva europeiska prövningsställen. Från Sverige deltar 240 patienter från 10 prövningsställen.
  • SOCRATES kommer att globalt randomisera 9 600 patienter som har haft akut ischemisk stroke eller TIA. Enligt planen kommer 228 europeiska, varav 16 svenska, prövningsställen att delta.
  • THEMIS kommer att globalt randomisera 17 000 patienter. I studien planerar 223 europeiska prövningsställen att delta, varav 15 från Sverige.

Ytterligare en pågående studie i PARTHENON-programmet är PEGASUS-TIMI 54, som studerar ticagrelor för sekundär prevention av kardiovaskulära händelser hos patienter med tidigare genomgången hjärtinfarkt.

För mer information, kontakta vänligen:

Petra Eurenius, Kommunikationschef Astra-Zeneca Nordic-Baltic. Tel. 0709-186562