Stort intresse för AstraZenecas Sommarforskarskola som idag startar i Göteborg

Platserna tog snabbt slut och väntelistorna är långa till AstraZenecas Sommarforskarskola 2014 som drar i gång på Göteborgs universitet idag. Intresset står i kontrast till den sedan länge förutspådda bristen på ingenjörer, tekniker och naturvetare de kommande åren.

-När elevernas egen nyfikenhet sätts i centrum så ser vi att naturvetenskap och teknik blir attraktivt och roligt, säger Laura Alexis, koordinator för AstraZenecas Sommarforskarskola.

53 elever i åldern 14-17 år deltar mellan 4-15 aug i spännande laborationer, lektioner och studiebesök. De bygger till exempel egna ”vindkraftverk” samt odlar bakterier som de sedan undersöker i egenkonstruerade mikroskop. Det arbetas med problembaserat lärande på temat ”En hållbar värld”. Verksamheten håller till i moderna universitetslabbsalar på Göteborgs universitet. Handledarna är studenter på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

-Det ska bli spännande att se elevernas egen upptäckarglädje få chans att blomma ut. Med en pedagogik som kopplar studierna till verkligheten, och med handledare som själva är ungdomar, är vår förhoppning att man kan väcka inspiration och vilja att välja en framtid inom naturvetenskap och teknik, säger Laura Alexis.

Journalister är välkomna att besöka sommarforskarskolan på Göteborgs universitet, vardagar mellan 9.00-15.00, 4-15 augusti

Kontakt: Laura Alexis, koordinator AstraZenecas Sommarforskarskola, 0730-37 86 02, laura@sommarforskarskolan.se Bildarkivwww.ungaforskare.org/forbundet/kontakt/pressmeddelanden

AstraZenecas Sommarforskarskola arrangeras av Förbundet Unga Forskare i samarbete med AstraZeneca. Vi ger elever perspektiv på naturvetenskapens betydelse i samhället genom att utgöra en mötesplats för skola och arbetsliv. Dessutom får eleverna träffa nya kompisar och förebilder inom naturvetenskap. Vi är en del av AstraZenecas arbete för att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik. www.sommarforskarskolan.se

Förbundet Unga Forskare är en ideell förening med syfte att utveckla ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Vi har funnits sedan 1977 och vårt motto är unga för unga. www.ungaforskare.org

Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet arbetar med utbildning och forskning inom biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, matematik och miljövetenskap. www.science.gu.se